Skip to main content

Kulturskolan Lund ger konsert på Britt G. Hallqvists 100-årsdag

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 07:55 CET

Under 2014 uppmärksammar Kulturskolan Lund med extra eftertryck kvinnor i historien och nutid. Den första i raden är författaren Britt G. Hallqvist som föddes 2014 och därför är jämngammal med Lindebergska skolan där Kulturskolan finns. Britt G. Hallqvist var dessutom elev på skolan under den tid den var flickskola.

Hyllningskonserten fredag 14 februari (Britt G. Hallqvists födelsedag) tar fasta på all den musik som har skrivits till hennes texter. Konserten heter ”Bort från en tid som är frusen” och

innehåller bl.a. musik som har inspirerats av Britt G. Hallqvists texter. Musiken framförs av fiolelever på Kulturskolan Lund.

Under konserten medverkar också Britt G. Hallqvistsällskapet.

Konsert i Fernströmsaulan på Kulturskolan, S:t Laurentiigatan 1
Fredag 14 februari kl. 17.30

Kontakter:

Adriana Di Lorenzo Tillborg 0729-816289
Anna Svensson 0708-283898