Skip to main content

Lätt att skylta rätt

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 08:19 CET

Ett nytt skyltprogram har antagits av byggnadsnämnden. I programmet finns bland annat riktlinjer för hur en skylt bör utformas och hur den bör placeras för att passa in i sin miljö.

Varje år kommer det till stadsbyggnadskontoret in över hundra bygglovsansökningar om skyltar, många av dem rör Lunds historiska stadskärna. I skyltprogrammet kommer exempelvis fastighetsägare och de som driver butik få vägledning om hur de bör utforma sin skylt för att få det nödvändiga bygglovet.

Lund har sedan tidigare ett skyltprogram, men det var gammalt och behövde anpassas till ny lagstiftning och modern skyltteknik.

Den största förändringen mot tidigare program är att det nu tar upp fler typer av skyltar, till exempel vepor, och hur skyltar kan belysas med exempelvis modern LED-teknik. Programmet tar även upp skyltning i alla slags områden, även verksamhetsområden och tätorterna utanför Lund.

Mervärde till verksamhet och gaturum

Programmets råd och riktlinjer syftar till att skapa en skyltkultur där alla verksamheter kan synas och där skyltarna är både informativa och dekorativa. En skylt som anpassas till platsen och byggnaden ger mervärde till både verksamhet och gaturum.

– Att skyltarna är tydliga, men inte allt för stora och dominerande, och placerade på ett bra sätt ger lundaborna en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö menar Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande.

Programmet kommer att fungera som ett informationsmaterial för exempelvis fastighetsägare och de som driver butik om hur regelverket ser ut och hur man bör utforma sin skyltning så att helhetsupplevelsen blir bra. Programmet utgör också ett effektivt och bra stöd för stadsbyggnadskontorets handläggare när de ska pröva bygglovet.

– Om den som söker bygglov för en skylt har utformat den enligt programmet ska det inte behöva bli några överraskningar i processen och man får sitt bygglov snabbare, säger Malin Sjögren, stadsarkitekt på Lunds kommun.

Om skyltar och bygglov

Enligt plan- och bygglagens regelverk krävs det bygglov för skyltar inom detaljplanerat område.

Skyltprogrammet är inget juridiskt bindande dokument, men det kommer att vara ett tydligt styrdokument i handläggning av bygglov och i kommunikation med fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Mer information

Birgitta Rydberg Mitchell, bitr stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, 046-35 56 95

Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande, 0736-22 92 69

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.