Skip to main content

Lund bäst på hållbara transporter – prisas i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2017 13:26 CEST

Priset delades ut av miljöminister Karolina Skog (MP) och mottogs av Emma Berginger (MP) och Anders Almgren (S) från Lund.

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter. Det visar kommunrankningen SHIFT - för andra året i rad.

I dag, onsdag den 5 juli delade miljöminister Karolina Skog (MP) ut priset i Almedalen. På plats var kommunstyrelsens ordförande i Lund Anders Almgren, (S) och kommunalråd Emma Berginger (MP).

- Att för andra året i rad toppa rankingen för hållbara transporter är ännu ett styrkebesked och ett bevis på att vårt målmedvetna och långsiktiga arbete ger resultat. Vi har en bra bredd i arbetet och en tydlig strategi för hur vi ska skapa ett transportsystem för en hållbar utveckling, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Lunds kommun får högst totalpoäng för sitt långsiktiga och framgångsrika arbetssätt med hållbara transporter och för arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem. Lund har bland annat en stor andel 30-gator, bra cykelinfrastruktur, bra kollektivtrafik och ett långvarigt arbete med mobility management, det vill säga att staden främjar hållbara transporter och påverkar bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

- Det som gör att Lund vinner är att de är bra på mycket inom hållbara transporter. Lund har en välförankrad trafikstrategi sedan nästan 20 år tillbaka. Trafikstrategin innehåller bland annat mål om att minska biltrafiken per capita och att öka andelen som går, cyklar och reser med kollektivtrafik, säger Christer Ljungberg, VD för Trivector.

Det är nu fjärde året i rad som konsult- och forskningsföretaget Trivector gör SHIFT kommunrankning. SHIFT baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på data från nationella databaser såsom STRADA (databas över olyckor), nationella resvaneundersökningen och Miljöfordonsdiagnos. Totalt har Lunds kommun vunnit förstaplatsen tre av fyra år.

FAKTA

SHIFT är en kommunrankning baserad på det europeiska kommunrankningsverktyget för hållbara transporter i städer ­ EcoMobility SHIFT. Konsultföretaget Trivector har gjort kommunrankningen SHIFT sedan 2014 och Lund har vunnit tre av dessa fyra år.

Mer information:

http://www.trivector.se/konsulttjanster/hallbara-transporter/klimat-energi-miljo/shift/