Skip to main content

Lund får European Mobility Award 2011

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 07:42 CET

Lund hedras med utmärkelsen European Mobility Award 2011 av den franska facktidskriften Ville, Rail & Transports. Lund får priset för sitt långsiktiga och mångfasetterade arbete med att gynna och stimulera bilfria sätt att resa.

Priset European Mobility Award 2011 delas ut för andra gången. Förra årets vinnare, Köpenhamn, fick priset för sina flerfiliga snabba cykelvägar. Lund uppmärksammas för sitt långsiktiga arbete med att på många olika sätt gynna och stimulera olika sätt att resa utan bil, ett arbete som riktas till anställda i företag, barn och ungdomar, äldre med flera.

Ronny Johannessen, ordförande i tekniska nämnden i Lunds kommun, tog emot priset vid en ceremoni i Paris på kvällen den 29 november:
- Vi är stolta och glada över att Lunds kommun utsetts till vinnare av European Mobility Award 2011. Lunds kommun har ambitiösa mål om en hållbar tillväxt. För att klara målen vill Lunds kommun bland annat minska miljöbelastningen från transporterna. Att konsekvent prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i planeringen är en viktig del i det arbetet.

För ytterligare information, kontakta:

Ronny Johannessen (M), tekniska nämndens ordförande i Lunds kommun, tfn: 0734 – 48 54 26

Håkan Lockby, tf chef Tekniska förvaltningen, tfn: 046 – 35 52 38. 

FAKTA

Ville, Rail & Transports, VRT

VRT är en fransk facktidskrift för transport- och mobilitetsfrågor. Tidskriften fokuserar trender inom urbana transporter på regional och europeisk nivå. VRT arrangerar även konferenser och delar ut flera olika utmärkelser inom sin sektor. Länk: http://www.ville-rail-transports.com/

LundaMaTs

Arbetet med att uppmuntra till alternativa sätt att resa ingår i Lunds strategi för ett hållbart transportsystem, LundaMaTs (MaTs = MiljöAnpassat TransportSystem). Arbetet har rönt stort intresse, både i Sverige och utomlands, sedan starten 1999. Det finns sex reformområden inom LundaMaTs, från stadsplanering till beteendepåverkande åtgärder. Länk: www.lund.se/lundamats