Skip to main content

Lund får miljonstöd till IoT-projekt

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2017 15:30 CEST

På stadsodlingen i Brunnshög har en väderstation med sensorer nyligen placerats ut. Den mäter bland annat regn, vind, solinstrålning, temperatur och luftfuktighet.

Vinnova tilldelar Lunds Kommun 12 miljoner kronor för ett stort projekt som handlar om smarta offentliga miljöer. Även Malmö stad är med i projektet. Vinnova fick in väldigt manga ansökningar inom området Internet of Things och enbart fyra av dessa valdes ut.

Projektet i Lund handlar om smarta offentliga miljöer som innefattar både miljöer som är publika och allmänt tillgängliga och de som är drivna av offentlig verksamhet. Både Lunds kommun och Malmö stad jobbar aktivt med att öka transparensen och delaktigheten för medborgarna och skapa bättre offentliga miljöer med hjälp av innovativa lösningar. Tanken är att uppkopplade sensorer och prylar kan spela en viktig roll i skapandet av nya typer av lösningar för det offentliga rummet samtidigt som det ger möjlighet till ökad företagsamhet.

‑ Projektet hjälper bland annat till att hitta nyttor med Internet of Things för kommunens verksamheter, säger Anders Trana, projektledare på Future by Lund. På det här viset kan förvaltningar och kommunala bolag möta framtiden med teknologilösningar som är mer resurssmarta.

I Lund finns sedan våren 2017 ett fritt och öppet och gratis sensornätverk baserat på i LoRa-teknik. Några verksamheter är redan igång i detta nät. Efterhand kommer fler tekniker att användas, till exempel Wifi, NB-IoT och 5G.

‑ Lund har också en bred satsning mot entreprenörer som vill utveckla sensorer i offentliga miljöer, säger Anders Trana, projektledare på Future by Lund. Vi vill ha in fler småbolag och entreprenörer med intressanta idéer och för den som är intresserad är det bara att kontakta oss via vår hemsida. Vi sänker barriärerna för alla att komma igång genom att vi paketerar ihop teknik, mjukvara, sensorer och handledning. Det här kommer att gynna små- och medelstora företag och entreprenörer så att det i längden ger en positiv tillväxt för regionen.

Projektet kommer också initialt att fokusera på fyra innovationsexempel:Cykeldata, Övervakning av kritisk infrastruktur, Effektiv och säker stadsodling samt Användarstyrd avfallshantering.

Övervakning av kritiska samhällsstrukturer. I vissa elskåp i Lund finns viktig utrustning förstadens kommunikations- och elnät. Skåpen är viktiga för att samhället ska fungera. I projektet kommer mantesta övervakning med sensorer i dessa elskåp.

Cykeldata. IoT erbjuder idag nya möjligheter för att samla in data om cyklisters trafikbeteende, och i projektet kommer man samla data dels en app, dels genom kameror.

Stadsodling och odlingar av växter i gröna miljöer är i ökande grad viktigt för städer. Odlingar har många positiva effekter och en mätning av regn, solinstrålning, vind och jordtemperatur kan optimera odlingen.

Även avfallshanteringen skulle kunna användarstyras. Det finns ett behov av att hitta smartare lösningar för containertömning för att minska transporter och att skapa nya kundanpassade lösningar och det kan göras med hjälp av sensorer.

I projektet finns ett starkt konsortium med många starka aktörer. Lunds Kommun, Malmö Kommun, Lunds Universitet, Malmö Högskola, Mobile Heights, RISE, Sony, Ericsson, Telia, Sensative, Sensefarm, Kraftringen, Trivector, Axis, Schneider, Ideon Innovation, u- Blox. Projektet har även ett nätverk av informella partners som kommer att växa under projektets gång.

Projektet startade den 1 september och pågår till den 30 juni 2020.

Kontaktperson

Projektledare Anders Trana 070 604 99 30

Future by Lund - en innovationskultur

I Lund pågår många projekt som kan göra vår framtid både enklare och mer hållbar. Här finns bland annat ett fritt nätverk för den som vill testa innovationer inom Internet of Things, här pågår försök i hur inomhusbelysningen kan få människor att må bättre och i höst invigs en testbana där elbilar kan laddas i farten. Alla dessa och fler projekt samlas på innovationsplattformen Future by Lund, som finansieras av Vinnova och Lunds kommun.

Future by Lund är en plattform som verkar för smarta och hållbara lösningar för växande städer och de som bor där. Vi är en av sex innovationsplattformar i Sverige. Future by Lund består av ca 50 organisationer från akademi, stad och näringsliv.

Vår vision är att skapa en tillgänglig innovationskultur där kunskap kan cirkulera fritt. Vi är en mötesplats där olika världar samarbetar för att forma idéer, bygga kunskap och få innovationer att växa. Här kan vi tillsammans med akademi, stad och näringsliv skapa framtiden genom att erbjuda Lund som en testarena. Detta kallar vi för innovationskultur och alla är välkomna att delta.

Vill du vara en av de första att få veta när det händer något nytt hos Future by Lund? På vår hemsida och i sociala medier publicerar vi kontinuerligt filmer, nyheter, artiklar, intervjuer och material om våra projekt. Läs mer på vår hemsida om våra fokusområden, partners, spaningar och tips på events och föreläsningar.

www.futurebylund.se

Facebook.com/futurebylund

Twitter.com/futurebylund

Linkedin.com/company-beta/18016988

Instagram.com/futurebylund/

Bilderna är fria att använda. Foto: Caroline Wendt, Future by Lund