Skip to main content

Lund först ut med paketlösning i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 12:30 CEST

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund och HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen under dagens pressträff i Lund.

En central station för den nya höghastighetsjärnvägen, femtio procents statlig finansiering av spårvägen till ESS samt sju cykelåtgärder i centrala Lund. Det blev resultatet av Sverigeförhandlingens överenskommelse med Lund.

Dagens handlag mellan Lunds kommun och Sverigeförhandlingen innebär också att kommunen förbinder sig att bygga 15 000 bostäder och medfinansierar den nya järnvägen.

– Den överenskommelse vi nu nått mellan kommunen och Sverigeförhandlingen betyder otroligt mycket positivt för Lund och Skåne. Våra innovativa företag, Lunds universitet och de världsledande internationella forskningsanläggningarna, är och kommer att fortsätta vara bland Sveriges viktigaste stödjepunkter för tillväxt och hållbar utveckling. Med kombinationen av höghastighetsjärnväg, Sveriges modernaste spårvägsinfrastruktur och ett ökat bostadsbyggande har vi ytterst bra förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. Det är extra glädjande att vi i och med denna överenskommelse nu når målsättningen om 50 procent statlig medfinansiering av spårvägen och dessutom en historiskt stor satsning på cykeltrafik, säger Anders Almgren, (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Enligt dagens överenskommelse kommer staten att medfinansiera spårvägen med 74,5 miljoner kronor. Sedan tidigare medfinansierar staten spårvägen med 298,4 miljoner kronor genom stadsmiljöavtalen.

Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Lund kommer att medfinansiera den nya järnvägen med 120 miljoner kronor och bidra med 116,5 miljoner kronor i förskottering.

När det gäller storstadsåtgärder medfinansierar staten genom Sverigeförhandlingen 74,5 miljoner kronor till spårvägen längs ”Kunskapsstråket”, mellan Lunds central och ESS. Staten medfinansierar också 40,75 miljoner kronor till utbyggnaden av sju cykelåtgärder i centrala Lund.

De cykelåtgärder som staten, i och med detta paket, medfinansierar har koppling till både höghastighetsjärnvägen och spårvägen. Det är tre cykelgarage och fyra cykelbanor i centrala Lund.

– Med den nya höghastighetsjärnvägen öppnas möjligheter till mer trafik på den hårt belastade järnvägssträckan Hässleholm-Lund. Det skapas också helt nya pendlingsmöjligheter för regionen. Framöver blir det möjligt att resa mellan Lund och Stockholm på cirka 2 timmar 20 minuter och mellan Lund och Jönköping på 1 timme. I dag tar det cirka 4 timmar och 15 minuter respektive 2 timmar 30 minuter att ta tåget dessa sträckor, säger HG Wessberg förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Pressträffen webbsändes direkt och kan ses i efterhand på https://bambuser.com/channel/lundskommun eller www.sverigeforhandlingen.se

RESFAKTA LUND

Med höghastighetståg från Lund till … … Stockholmca 2 timmar 20 minuter (i dag ca 4 timmar och 15 minuter)

… Jönköpingca 1 timme(i dag ca 2 timmar 30 minuter)

… Linköpingca 1 timme och 35 minuter(i dag ca 2 timmar och 35 minuter)

*alla tider är preliminära och cirkatider

FAKTA Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att förhandla om en finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken i storstadsregionerna. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser för att främja cykling. Vidare ska förhandlingen analysera och pröva möjliga finansieringslösningar för Östlig förbindelse samt utreda ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.