Skip to main content

Lund har genomlyst missbruksarbetet

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 11:26 CET

Missbruksvården i Lund behöver utvecklas. Det visar en utredning som gjorts av socialförvaltningen. I framtiden ska kommunen erbjuda mycket mer öppenvård i samarbete med Region Skåne och flera andra kommuner. Idag är det både en hel del som fattas men också en skev tonvikt på den vård som erbjuds.

- Till exempel är vi duktiga på att behandla cannabisberoende i Lund, bland de bästa i Sverige, men det överlägset vanligaste problemet vi har att göra med är alkoholberoende, säger utredaren Peter Hagberg.

Det är en hel process av nya arbetssätt och behandlingar som måste till för att ge bättre stöd och vård. Det handlar om före, under och efter, det handlar om familjen och det handlar om vem som gör vad – i hela vårdkedjan. Kommunen vill samla alla resurser i ett nytt beroendecentrum och har fått både regionen och sex andra kommuner i mellersta Skåne med sig.

På en workshop med lundabor i behov av stöd för sitt missbruk lyfts tre tydliga behov:

  1. När någon ber om hjälp måste det gå fort. Max en månad innan insats.
  2. Det måste finnas en mycket högra beredskap under behandlingen – att fånga den som faller igenom.
  3. Efter avslutad behandling behövs ett mycket tydligare stöd och någonstans att komma hem till.

Och Lund har valt fyra utvecklingsområden att börja med:

  • Ett större utbud av öppenvård
  • Integrering av alla aktörer – kommun, vårdcentral, drogmottagningar, psykiatri …
  • Familjeorientering
  • Särskild planering inför hemkomst

- Utredningen och våra förslag på åtgärder får mycket positiva gensvar. Resultatet visar inte bara brister utan även att det finns många styrkor i arbetet med missbruksvården i Lund och ett enormt engagemang, säger Peter Hagberg.

Utredningen har sin bakgrund i flera faktorer; kostnader för köpt öppen och sluten vård har ökat de senaste åren, socialnämnden har satt missbruksvård som ett prioriterat område och socialstyrelsen har kommit med nya nationella riktlinjer. Arbetet med översynen har bestått av intervjuer, statistik, interna dokument, egna mål, strategier, öppna jämförelser, diskussioner med brukare och har avslutats med en ”hearing” där medarbetare fått möjlighet att återkoppla genomlysningens resultat.

Peter Hagberg är socionom och har senast jobbat som utvecklingsledare för missbruks- och beroendefrågor på Kommunförbundet Skåne.

Kontakt för mer information:

Peter Hagberg, utredare

Mobil: 0721-99 86 79

E-post: peter.hagberg@lund.se

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 119 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.