Skip to main content

Lund har passerat 110 000-strecket

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 12:11 CEST

Invånarantalet i Lunds kommun fortsätter att öka. Tisdagen den 28 september 2010 passerade Lunds kommun 110 000 invånare.

Sedan 1960-talet har befolkningen i Lunds kommuns fördubblats. År 2002 hade Lunds kommun 100 000 invånare och nu, åtta år senare, passerar kommunens befolkning 110 000. De senaste årens befolkningsökning har varit kraftig även ur ett historiskt perspektiv. Lunds kommuns, universitetets och de stora företagens dragningskraft är starkt bidragande till detta. Lund har under senare år fått en rad utmärkelser, som till exempel för bästa skolkommun och bästa boendekommun.

Sedan 2002 har, förutom 10 000 nya invånare, också drygt 9 000 arbetstillfällen och cirka 4 500 bostäder tillkommit. De är i samtliga fall ökningar som är stora i jämförelse med hur det ser ut i andra större kommuner i Sverige. Och allt tyder på att Lunds tillväxt förväntas fortsätta.

- Med byggandet av de båda forskningsanläggningarna Max IV och ESS i Lund, ser vi ett fortsatt stort tryck på Lund. Lund stärks som centrum för avancerad forskning och som tillväxtmotor i regionen. Både byggandet och driften av anläggningarna kommer att generera många nya arbetstillfällen. För Lunds kommuns del handlar det om att se till att Lund också fortsatt är en utmärkt kommun att verka och bo i, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M).

- Lunds attraktivitet ökar. Många vill bo och arbeta här. Med allt fler invånare ökar också kraven på vår kommunala service. Vi ser många konkreta exempel runt om i kommunen på hur Lund vidareutvecklas. Just nu pågår till exempel ombyggnad av Högevallsbadet, Saluhallen renoveras och rustas upp och det planeras för utbyggnad av spårvägen Lundalänken. Vi bygger bostäder, vidareutvecklar förskola, skola och omsorg i hela kommunen. Det görs också satsningar på Lund som kulturstad, med festivaler, kulturlördagar och andra aktiviteter. Vår kommunala service håller en hög kvalitet i Lund, och vi arbetar ständigt med att ytterligare stärka och utveckla den till gagn för Lunds invånare, säger kommundirektör Jan-Inge Ahlfridh.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Mats Helmfrid, (M), kommunstyrelsens ordförande, tfn: 0707 - 34 77 67

Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör, tfn: 046 – 35 59 20

För mer information, kontakta:

Daniel Svärd, planeringssekreterare, tfn: 046-35 50 46