Skip to main content

Lund har valts in i ECCAR - städer mot rasism

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 12:25 CET

Lund har valts in som medlemsstad i den Europeiska koalitionen av städer mot rasism – ECCAR. Lund valdes in av ECCARs styrkommitté vid den Europeiska koalitionens årliga generalkonferens som i år hölls i Uppsala. Styrkommittén består av delegater från Unesco, FNs organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information, och 16 europeiska städer. Lunds ansökan godkändes enhälligt.

Den internationella organisationen ECCAR bildades 2004 på initiativ av Unesco. ECCAR är en sammanslutning av städer som aktivt arbetar för att motverka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Lund ingår nu som nu en av ECCARs drygt 100 europeiska medlemsstäder, som tillsammans har över 80 miljoner invånare. Medlemsstäderna utbyter erfarenheter av insatser mot diskriminering och rasism, för lika rättigheter och möjligheter. Arbetet utgår från en handlingsplan med 10 punkter och syftar till att synliggöra diskriminering samt vidta konkreta åtgärder.

- Jag ser det som positivt och självklart att just Lund skall delta i detta arbete. Lund som drivande tillväxtkommun med många internationella företag och som Universitetsstad, säger Torsten Czernyson (KD), ordförande i Lunds kommuns integrationsråd.

För mer information om ECCAR, besök: http://citiesagainstracism.org

För mer information om Lunds medlemskap i ECCAR, kontakta:

Torsten Czernyson (KD), ordförande i Lunds kommuns integrationsråd, tfn: 040 – 48 06 60

Helena Jacobson, integrationsutvecklare Lunds kommun, tfn: 046 – 35 82 66