Skip to main content

Lund tar täten i energieffektivisering av befintlig bebyggelse

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2015 08:00 CEST

Den 16 juni bjuder Lunds kommun, Kraftringen, Lunds Kommuns Fastighets AB och IVL Svenska Miljöinstitutet in till en förmiddag i energieffektiviseringens tecken.

Deltagarna, som främst är politiker och tjänstemän från kommun samt bygg- och energibranschen, kommer att få veta mer om energieffektiv renovering både ur ett europeiskt och regionalt perspektiv. Det blir en rad konkreta exempel från arbetet i Lund och samtal om hur olika aktörer genom samarbete kan skapa framtidens hållbara energisystem.

- Även om kommunen växer och vi kan bygga nytt och energismart så måste vi jobba med den befintliga bebyggelsen, annars kommer vi inte att kunna uppnå våra klimatmål, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun.

Förmiddagen avslutas med en rundvandring på Linero med mer information om åtgärderna som görs inom EU-projektet CITyFiED. CITyFiED är ett av de största projekt som beviljats inom EU:s 7:e ramprogram. Projektet fokuserar på att ta fram fungerade modeller för att energieffektivisera äldre bostadsområden. I projektet ingår förutom Lund, städer i Spanien och Turkiet och det följs av över 60 städer i Sverige och övriga Europa som i nästa steg ska kunna implementera liknande lösningar.

I Lund ska projektet rusta upp två 70-talskvarter på Linero och skapa mer miljövänliga bostäder. Målet är att husen ska använda 31 procent mindre energi och att fjärrvärmen ska bli till 93 procent fossilfri. Under rundvandringen får deltagarna veta mer om de konkreta åtgärderna.

Presskontakt:

Lunds kommun: Markus Paulsson, energistrateg, 046-35 53 36

Kraftringen: Daniel Stendahl, pressansvarig, 0703-619338

LKF: Victoria Silfverberg, ombyggnadskoordinatör/projektkoordinator, 046-35 85 63

IVL Svenska Miljöinstitutet: Jeanette Green, gruppchef, 040-35 16 80

Anmäl deltagande till: Ulrika Celin Wedin, ulrika.celinwedin@lund.se,046 – 35 94 955

Det är möjligt att enbart delta i vissa delar av programmet, ange detta vid anmälan.

Program

NÄR: Tisdagen den 16 juni 2015, klockan 08.00–11.30

VAR: Scandic Star Hotel, Gastelyckan Lund, följt av studiebesök i stadsdelen Linero, med start på Vikingavägen 26 kl 10.30

8.00 Frukost

8.30 Anders Almgren, Kommunalråd Lunds kommun, hälsar välkommen

8.35 EU satsar på energieffektivisering

Anna Jarnehammar, Enhetschef affärsutveckling och marknad, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Europa står inför stora energi- och klimatutmaningar. Därför satsar EU stort på energieffektivisering, bland annat i Lund.

8.50 Hållbar uppvärmning i Lund

Annamaria Sandgren, energi- och klimatkonsult, Grontmij AB.

Hur klimat- och resurseffektiv är fjärrvärme respektive värmepumpar i Lund, och hur står de sig ekonomiskt jämfört med varandra?

9.00 CITyFiED – energilösningar för europeiska städer

Markus Paulsson, projektledare, Lunds kommun.

I Lund finns ett av tre demonstrationsprojekt inom CITyFiED. Här energioptimerar vi Linero och tar fram en modell för energieffektivisering av stadsdelar som går att sprida inom hela Europa.

9.10 Så involverar vi hyresgästerna i energieffektiviseringsarbetet

Elin Dalaryd, energistrateg, Lunds kommun.

Lundafastigheter kompletterar arbetet med energieffektivisering i samband med renovering med att arbeta med brukarnas beteende, genom bland annat gröna hyresavtal och energirondering.

9.20 Energieffektivisering i praktiken

John Erik Persson, fastighetschef, Akademiska Hus Syd.

Akademiska Hus har mångårig erfarenhet av ett systematiskt arbete kring energieffektivisering i befintliga lokaler och energieffektiv nyproduktion.

9.30 Samarbete för ett hållbart energisystem

Catarina Rolfsdotter-Jansson leder ett panelsamtal mellan Ola Persson, Styrelseordförande Kraftringen, Håkan Ekelund, vd Lunds Kommuns Fastighets AB, Tord Svedberg, vd IVL Svenska Miljöinstitutet och Anders Almgren, Kommunalråd Lunds kommun.

10.00 Paus

Paus och förflyttning till Linero

10.30 Visning av projektet CITyFiED på Linero Förmiddagen avslutas med en rundvandring på Linero med mer information om åtgärderna som görs inom CITyFiED. Rundvandringen startar på Vikingavägen 26.

11.30 Slut