Skip to main content

Lund uppmärksammarbarn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 08:56 CET

Vecka 7 är det sedan några år nationell uppmärksamhetsvecka för barn som lever i missbruksmiljö.

I Lund har kommunen valt att satsa på en eftermiddag den 12 februari med fokus på barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa.

-  Vi vet att det finns många barn i Lund som varje dag lever nära missbruk, säger initiativtagaren Stéfanie Feldmann Olofsson, samordnare av kommunens förebyggande verksamhet inom ANDT*. Och dessa barn har rätt till både skydd och hjälp från samhället. 

Eftermiddagen innehåller information om kommunens stödverksamhet för barn och ungdomar och en föreläsning av den ideella organisationen Maskrosbarn. Så här beskriver maskrosbarnen själva det de vill prata om.

-  Under föreläsningen berättar vi om vår egen uppväxt tillsammans med en missbrukande eller psykiskt sjuk förälder och försöker förklara och beskriva de känslor och tankar som många ungdomar har. Vi beskriver vår egen resa till att må bra, släppa kontrollen över våra föräldrar och inse att vi har rätt att må bra, trots att våra föräldrar mår väldigt dåligt.

Inbjudan till ”Så här kan barn också ha det” har gått ut till både anställda och allmänhet.

Även massmedia hälsas varmt välkomna att närvara! Anmäla gärna ert deltagande till flaskposten@lund.se

Så här kan barn också ha det

Dag:   Tisdag 12 februari 2013

Tid:   Klockan 14.30-17.00

Plats:   Stadshallen i Lund

För mer information, kontakta:

*ANDT=alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak

Lund – idéernas stad är med 110 000 invånare Sveriges 12:e största stad.
 
Lunds universitet och forskningsbyn och innovationscentret Ideon befäster tillsammans med de stora, multinationella företagen Lund som en internationell knutpunkt i norra Europa.
 
Lunds skolor är bland de bästa i Sverige. Planerings- och förberedelsearbete pågår inför byggandet av den europeiska materialforskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, i Lund.

Lunds kommun är den största arbetsgivaren med ca 9 000 medarbetare.