Skip to main content

Lund utsedd till Sveriges bästa cykelstad

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 15:59 CEST

Lunds kommun har blivit utsedd till bästa cykelstad 2014. Genom sitt ”heltäckande och strategiska arbete med cykling” fick kommunen högst poäng i Cykelfrämjandets undersökning.

-  Det är glädjande att Lund uppmärksammas för sitt intensiva och kontinuerligt hårda arbete för att utveckla smarta lösningar för en bra cykelinfrastruktur. Nu ska vi också satsa på lånecyklar, vilket kommer höja kvalitén ytterligare på Lund som bästa cykelstad, säger Ronny Johannesson (M) ordförande i tekniska nämnden.

För femte året i rad presenterades idag Cykelfrämjandets Kommunvelometer, en rapport som granskar kommuners arbete med cykling under 2013, där svaren poängsätts efter redan fastställda kriterier. I 2014 års granskning deltog 34 kommuner.  Lund har deltagit i granskning sedan 2011 och har haft en topp-tre position varje år. Cykelfrämjandet har även tidigare, innan de startade med Kommunvelometern, delat ut utmärkelsen ”bästa cykelstad” till Lund, efter andra kriterier.

Årets motivering löd: ” Lund arbetar både heltäckande och strategiskt med cykling genom bland annat mätbara och tidsatta politiska mål samt en cykelstrategi. Lund uppvisar en bra balans mellan cykelpolitik, uppföljning och investeringar i infrastruktur/underhåll.”

-  Utmärkelsen är ett kvitto på att de satsningar vi gör är bra. I Lund arbetar vi sedan länge strategiskt för hållbara transportsystem, bland annat genom projektet LundaMaTs, som står för Miljöanpassat Transportsystem. , säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Kontakt:
Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund, 0707-347767
Ronny Johannesson(M), ordförande i Tekniska nämnden i Lund, 0734-485426