Skip to main content

Lundalärare prisas av Kungliga Vetenskapsakademien

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:30 CET

Kerstin Ovenholm, Fäladsgården, och Helena Hörvin Billsten, Katedralskolan, får 2010 års Ingvar Lindqvistpris för sina engagerade insatser i kemi respektive biologi.

Kungliga vetenskapsakademien delar årligen ut Ingvar Lindqvistpris till lärare som särskilt utmärkt sig för sina engagerade insatser i matematik, kemi, fysik och biologi.

I år tilldelas fem lärare från Lund, Malmö och Norrtälje pris. Två av pristagarna, Kerstin Ovenholm och Helena Hörvin Billsten, undervisar vid Fäladsgården respektive Katedralskolan i Lund.

Kungliga Vetenskapsakademiens personliga prismotiveringar är enligt följande:

KEMI

Kerstin Ovenholm (Fäladsgården i Lund) tilldelas 2010 års Ingvar Lindqvistpris i kemi för sitt starka engagemang, sin pedagogiska utveckling av kemiämnet och för sin framgångsrika strävan att genom laborationerna väcka elevernas intresse för kemi och förmedla goda ämneskunskaper.

BIOLOGI

Helena Hörvin Billsten (Katedralskolan i Lund) tilldelas 2010 års Ingvar Lindqvistpris i biologi för att hon inspirerar sina elever genom innovativ och varie­rad undervisning med inslag av diskussion, tävlingar och ”miniprojekt” förutom faktainformation och laborationer. Evolution, cellbiologi och existentiella frågor belyses i samma atmosfär av utmaning och gemenskap.

Priset består av 50 000 kronor per prisområde och 20 000 kronor till respektive skola.

Priserna delas ut den 31 mars vid Kungliga Vetenskapsakademiens högtidssammankomst.

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Ovenholm, Fäladsgården, tfn: 046 – 35 74 18

Helena Hörvin Billsten, Katedralskolan, tfn: 046 – 35 76 21  

Läs mer om 2010 års Ingvar Lindqvistpris: www.kva.se