Skip to main content

Lunds kommun beviljar BoPoolen utökat stöd

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 19:22 CET

Lunds kommun beviljar BoPoolen ekonomiskt stöd om 205 000 kronor för vardera år 2010 och år 2011, vilket innebär en höjning med 92 000 kronor jämfört med den utbetalade summan år 2009. Det beslutade kommunstyrelsen i Lund vid sitt sammanträde onsdagen den 13 januari 2010.

Lunds kommun beviljar Lunds Universitets Studentkårers äskande om 205 000 kronor i stöd till BoPoolens verksamhet vardera för åren 2010 och 2011. Det beslutade kommunstyrelsen vid sammanträdet onsdagen den 13 januari.

Det utökade stödet kommer att möjliggöra för BoPoolens hittillsvarande projektanställning att övergå från att vara arvodering till en tjänst som täcker hela året. Under perioden maj till september 2009 ökade BoPoolen sin uthyrning av rum med närmare 600 rum jämfört med föregående år 2008.

- BoPoolen gör betydande insatser på studentbostadsområdet och vi ser hur trycket på andrahandsbostäder ökat. Efterfrågan på studentbostäder är i Lund alltid stor, med en ökning i samband med terminsstarterna, och här fyller BoPoolens bostadsförmedling en viktig roll. Med ett utökat stöd från kommunen vill vi bidra till en flerårig satsning på och vidareutveckling av BoPoolens verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M).

För mer information, kontakta:

Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande, tfn: 0707 – 34 77 67

Susanna Hansson, studentstadssamordnare, Utvecklingsavdelningen, Lunds kommun, tfn: 046 – 35 57 48

FAKTA BoPoolen

BoPoolens bostadsförmedling drivs av Lunds Universitets Studentkårer, LUS, och finansieras av Lunds kommun och Lunds Universitet.

Lunds kommun har under åren 2003-2007 bidragit med 80 000 kronor per år till BoPoolens verksamhet. År 2008 utökades summan till 105 000 kronor och 2009 fick BoPoolen 113 000 kronor. BoPoolen har arvoderat en person på heltid under perioden maj-september, som arbetat med administrering av andrahandsrum.