Skip to main content

Lunds kommun får högsta möjliga kreditbetyg

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 12:31 CEST

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s ger Lunds kommun AAA/A-1+ i kreditbetyg, vilket är högsta möjliga kreditbetyg. Lunds kommuns starka lokala ekonomi, med en dynamisk forskningsorienterad servicesektor baserad runt ett starkt universitet är tillsammans med Lunds låga skuld och starka likviditetsposition faktorer som har vägt tungt i bedömningen.

Låg arbetslöshet, hög utbildningsnivå, att flera globala bolag finns i Lund, en god skattekraft över riksgenomsnittet samt ett stadigt ökande invånarantal lyfts också fram i bedömningen. Standard & Poor´s har bland annat granskat och analyserat Lunds kommuns relationer med staten, demografi, lokal makroekonomisk struktur och tillväxt, politisk stabilitet, ledning och organisation, finansiell flexibilitet och lånenivåer.

Av de cirka 15 kommuner som har genomfört en kreditvärdering och därmed har en rating, är det bara två kommuner som tidigare fått högsta möjliga kreditbetyg: Stockholm och Täby.

- Ratingen handlar både om kommunens ekonomi och verksamhet och om den region vi verkar i och är en del av. Att Lunds kommun får det högsta kreditbetyget som går att få, bekräftar Lunds funktion som tillväxtmotor i Öresundsregionen. Vi har en god ekonomi, verksamheten fungerar bra och det finns en stark framtidstro på Lund, säger kommundirektör Jan-Inge Ahlfridh.

Kommunstyrelsen fattade efter sommaren beslut om att låta göra en samlad kreditvärdering, en rating, av Lunds kommun. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s genomförde kreditvärderingen under september.

- Anledningen till att kommunen ville genomföra en rating var att, utifrån rådande marknadsläge, erhålla lägsta möjliga finansieringskostnad för såväl kommunen som Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF. Både kommunen och LKF har stora investeringsbehov de närmaste åren till följd av den tillväxt som pågår. Med detta starka kreditbetyg finns goda förutsättningar att erhålla låga finansieringskostnader, säger ekonomidirektör Uldis Skuja.

För mer information eller ytterligare kommentarer, kontakta:

Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör, tfn: 046 – 35 59 20

Uldis Skuja, ekonomidirektör, tfn: 070 – 672 21 10

Betyget AAA avser kreditbetyg på lång sikt, kreditbetyget A-1+ är ett kortfristigt kreditbetyg. Båda betygen är de högsta möjliga.