Skip to main content

​Lunds kommun förstärker sin beredskap i arbetet med coronaviruset

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 17:01 CET

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Fokus för kommunen är just nu är att förbereda de kommunala verksamheterna för en eventuell smittspridning.

Lunds kommun följer och analyserar utvecklingen i omvärlden och de myndighetsrekommendationer som finns. Igår höjde Folkhälsomyndigheten sin riskbedömning för spridning av coronaviruset i Sverige till ”mycket hög”. Särskilt lyftes vikten av att säkerställa att äldre och de mest sårbara i samhället skyddas.

– Våra brukare kan känna sig trygga med att vi har tydliga rutiner och god planering för att säkerställa att de får den omvårdnad de behöver. Eftersom vi har infektionskänsliga brukare avråder vi i dagsläget från besök till särskilda boenden och gruppbostäder om man känner sig sjuk, förkyld eller vistats i riskområden, säger Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör i Lunds kommun. Anställda som befunnit sig i de områden UD avråder resor till, har heller inte arbete som innebär direkt kontakt med brukare.

Beredskapen för att möta en eventuell smittspridning är god inom alla delar av organisationen. Planer för hantering finns på samtliga förvaltningar. Dessutom har Lunds kommun nu organiserat en ledningsstab för att kunna stötta verksamheternas förmåga att möta en eventuell upptrappning av smittspridning. Ledningsstaben har bildats i proaktivt syfte.

– Rent praktiskt innebär det ett stöd till våra verksamheter. Det ger oss möjligheter att kraftsamla våra resurser på ett tydligare sätt och snabbt kunna ta beslut kring gemensamma åtgärder, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

För mer information, vänligen kontakta

Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun, telefon 0722-23 11 41, e-post: christoffer.nilsson@lund.se

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör i Lunds kommun, telefon 0766- 31 04 27, e-post: anna.borgius@lund.se