Skip to main content

​Lunds kommun har god beredskap i arbetet med coronaviruset

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2020 17:33 CET

Lunds kommun följer i dagsläget Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller coronaviruset. För att fortsätta kommunens goda beredskap tas nu en konsekvensanalys fram gällande medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst, efter ett beslut av kommunstyrelsen igår, den 4 mars.

Folkhälsomyndighetens nuvarande riktlinjer innebär att medarbetare som är symptomfria och har varit i länder där det finns coronasmitta inte ska stanna hemma från arbetet och sätta sig själva i karantän. Efter ett beslut på kommunstyrelsen igår ska nu en konsekvensanalys tas fram kring vad det skulle innebära att rekommendera medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst som nyligen har vistats i de riskområden UD avråder resor till på grund av coronaviruset att stanna hemma.

– Från kommunledningens sida följer vi noga händelseutvecklingen och de nationella rekommendationer som finns. Vi har skyndsamt inlett en analys över vilka konsekvenser en skärpt rekommendation kan få inom äldreomsorgen och hemtjänst, då äldre utgör en särskild riskgrupp för smitta. Det är viktigt att se till att bibehålla kvaliteten, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd och ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun.

Redan idag finns en god planering för hög sjukfrånvaro på vård- och omsorgsförvaltningen.

– Vi är beredda att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt eller om myndigheternas rekommendationer ändras. I dag finns en arbetsgrupp som följer utvecklingen och håller ihop det kommunövergripande arbetet med frågan. Det finns pandemiplaner på både förvaltningar och kommunala bolag, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

För mer information, vänligen kontakta:

Inga Kerstin Eriksson, (C), kommunalråd, e-post: inga-kerstin.eriksson@lund.se, telefon: 0730 627 823

Håkan Nilsson, säkerhetschef Lunds kommun, e-post: hakan.p.nilsson@lund.se, telefon: 046 – 35 96 061