Skip to main content

Lunds kommun kommenterar Trafikverkets förslag på ny infrastrukturplan

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 19:59 CEST

Trafikverket presenterade i dag en ny nationell plan för infrastrukturen i Sverige. Lunds kommun tycker att det är glädjande att konkreta förslag på Västkustbanan görs, men ställer sig frågande till att utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen mellan Malmö och Stockholm inte fortsätter.

Under dagen presenterades Trafikverkets förslag till ny nationell plan för infrastrukturen i Sverige. Det är den plan som styr utvecklingen av transportsystemet i Sverige mellan år 2018–2029. Över 620 miljarder kronor ska fördelas och planen pekar ut en lång rad järnvägs- och vägprojekt över hela landet.

Samtliga av Skånes prioriterade objekt nämns i planen. Däribland stambanan Malmö-Lund-Hässleholm, en stärkt Skånebana och nya Öresundsförbindelser.

- Det är positivt att Trafikverket nu föreslår konkreta åtgärder för förstärkningar på Västkustbanan. Något som Lund, Region Skåne, Helsingborg verkat för under mycket lång tid, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).

Han uttrycker dock förvåning över att Trafikverket inte väljer att, efter etapperna Ostlänken och Hässleholm – Lund, fortsätta utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen mellan Malmö och Stockholm, för att skapa en komplett sträckning.

- Att som Trafikverket föreslå en sänkning av den planerade från 320 km/h till 250 km/h är direkt oacceptabelt. Det är närmast ett kontraktsbrott i förhållande till de avtal kommunerna arbetat med tillsammans med statliga Sverigeförhandlingen, säger Anders Almgren.

Kontakt:

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund, e-post: anders.almgren@lund.se Telefon: 0708-47 88 17

Sebastian Persson, politisk sekreterare, e-post: Sebastian.persson@lund.se Telefon: 0734-48 58 82