Skip to main content

Lunds kommun kritiserar föråldrad lagstiftning

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 13:37 CEST

Lagstiftningen kring överförmyndarverksamheten svarar inte mot dagens behov och behöver uppdateras. Det anser Överförmyndarnämnden i Lunds kommun som i dag lämnat en skrivelse till justitieministern med uppmaningen att skyndsamt tillsätta en utredning.


Överförmyndarnämnden i Lunds kommun vill att en total översyn görs kring den lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten.

- Den nuvarande lagstiftningen är inte anpassad till hur samhället ser ut idag. Det är inte lika lätt att klara sig på egen hand nu som det var på 20-talet när lagstiftningen skrevs, säger Överförmyndarnämndens ordförande Gunnar Håkansson, (MP).

Lagstiftningen som reglerar god man/förvaltarskap finns i Föräldrabalken och baseras på förmynderskapslagen från 1924. Ett antal lagändringar och reformer har gjorts sedan dess, men någon generell översyn av lagstiftningen har inte gjorts.

- Det innebär att många svårigheter kvarstår. De mest sårbara i vårt samhälle behöver skyddas av en lagstiftning som garanterar att de får sina rättigheter tillgodosedda, säger Gunnar Håkansson.

För mer information, kontakta:

Gunnar Håkansson, (MP), överförmyndarnämndens ordförande i Lunds kommun, e-post: gunnar.hakansson@lund.se, telefon: 046-14 06 67.

Jesper Jacobsson, chefsjurist, kommunkontoret, e-post: jesper.jacobsson@lund.se, telefon: 046-35 59 26.

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.