Skip to main content

Lunds kommun lanserar app för naturen

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 10:37 CEST

Naturguide Lund är en app som presenterar omkring 40 besöksvärda naturområden inom Lunds kommun med information, foto, vägbeskrivning, leder och service. Naturguide Lund finns för både Android och Iphone och lanseras officiellt i samband med Skryllegårdens 40-års jubileum den 2 september.

Vill du ha ett naturtips, skaka telefonen och få ett slumpmässigt utvalt naturområde! Börjar du bli hungrig när du är ute, håll upp telefonen och få hjälp att hitta närmaste grillplats. Guiden ger också tips om aktiviteter i naturum Skrylle och är kopplad till Skånetrafikens webbplats så att man enkelt kan ta bussen ut i naturen.

Appen demonstreras på Skryllegården söndag 2 september i samband med jubileumsaktiviteterna.

Lokal Naturvårdssatsning
Appen finansieras delvis av statliga LONA-bidrag och har tagits fram av Park-och naturkontoret på kommunens tekniska förvaltningen.  Syftet med LONA (Lokal Naturvård) är att stimulera och stärka det lokala engagemanget i naturvårdsfrågor och att bidra till att uppfylla de naturvårdsanknutna miljömålen.

För mer information:
Peter Johnsen, naturvårdsbiolog, tekniska förvaltningen,
Tel 046-35 52 76, 0705-35 52 76