Skip to main content

​Lunds kommun utvalt av Nordiska ministerrådet för grönt utvecklingsprogram

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2017 10:26 CEST

Nordiska ministerrådet har valt 15 nordiska kommuner – 3 från vardera Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – att delta i ett internationellt utvecklingsprogram på temat ”Grön omställning och konkurrenskraft i nordiska stadsregioner”.

- Nordiska ministerrådets val av Lunds kommun bekräftar vår status som centrum för innovationer, grön utvecklingskraft och attraktiv stadsutveckling. Lunds kommun har intensifierat arbetet med att söka externa finansieringskällor för den kommunala utvecklingsverksamheten, vilket nu ger resultat, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Programmet innefattar fyra delprojekt: 1) Kartläggning och utveckling av metoder för att mäta urban kvalitet och hållbarhet; 2) Etablering av en nordisk plattform för beslutsfattare och administratörer för att samla och sprida kunskap om attraktiv stadsutveckling; 3) Inspel till hanteringen av komplexa utmaningar i styrningen av urbana regioner; 4) utveckling av en gemensam nordisk strategi som beskriver attraktiva regioners roll i främjandet av hållbar utveckling

Programmet har en budget på 9 miljoner danska kronor och löper mellan 2017-2019.

- Denna satsning från Nordiska ministerrådet är en möjlighet att bygga vidare på våra erkända styrkor, att lära från varandras unika erfarenheter - och att sprida våra samlade kunskaper och insikter till hela Norden, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Kontakt:

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, anders.almgren@lund.se, 070- 847 88 17