Skip to main content

Lunds översiktsplan ställs ut

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 10:00 CET

Stadsbyggnadskontoret har på byggnadsnämndens uppdrag tagit fram ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun som nu ställs ut för att lundaborna, myndigheter och organisationer och andra som har intresse av förslaget ska få tillfälle att informera sig och lämna synpunkter.

Byggnadsnämnden inbjuder till presskonferens

Plats: Stadsbyggnadskontorets konferensrum, Västra Stationstorget 10, Lund
Tid: Måndagen den 18 januari klockan 11.00

Sedan översiktsplanen var föremål för samråd våren 2009 har tre utvecklingsalternativ arbetats samman till ett. Planen bygger på kommunstyrelsens beslut om en planberedskap om minst 900 bostäder per år. Av dessa ska minst 200 bostäder per år byggas genom förtätning i Lund och de större tätorterna för att minska ianspråktagandet av värdefull jordbruksmark. Ett annat viktigt skäl är att utnyttja närhet till kollektivtrafik, service med mera som redan finns och på så sätt minska behovet av bilresor. Planen föreslår en kraftfull satsning på utbyggnad i de östra kommundelarna, främst i Dalby och Veberöd, samt utbyggnad av Simrishamnsbanan och Lundalänken till Dalby. Förslaget innehåller också en ny handelspolicy och ett förslag till utbyggnad av vindkraft.

Utställningen pågår 18 januari - 21 mars 2010. Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Bangatan 10 A, Lund samt på Stadsbiblioteket, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund, på biblioteken/medborgarkontoren i Dalby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd samt på www.lund.se/op2010. På hemsidan kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter via webbformulär.

Under utställningstiden hålls fem informationsmöten
Genarp, Medborgarhuset, tisdagen den 26 januari klockan 19.00 – 21.00
Veberöd, Svaleboskolans matsal, tisdagen den 2 februari klockan 19.00 – 21.00
Södra Sandby, Killebäckskolans matsal, torsdagen den 4 februari klockan 19.00 – 21.00
Dalby, Nyvångsskolans aula, torsdagen den 11 februari klockan 19.00 – 21.00
Lund, Stadshallen, tisdagen den 16 februari klockan 19.00 – 21.00

Målsättningen är att kommunfullmäktige ska anta den nya översiktsplanen under 2010.

Kontaktperson: Översiktsplanechef Claus Pedersen tel 046-35 58 32

BYGGNADSNÄMNDEN I LUND
Göran Brinck, Tel 046-514 00
Byggnadsnämndens ordförande

Bifogade filer

PDF-dokument