Skip to main content

Lunds politiker och tjänstemän sätter Dalby i fokus lördagen den 28 september, klockan 10-14

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2013 13:41 CEST

På lördag fylls Allaktivitetshuset, Tingshuset, biblioteket i Dalby och gården runt byggnaderna av aktiviteter för stora och små.

Det bjuds på fika och fakta, samtal kring viktiga frågor och speed-dejting med politikerna.
Den restaurerade kuren på Trekanten återinvigs.
Det fins fiskdamm, tipsrunda, brandbil och sopbil på plats.
Det blir guidad tur kring Dalby kyrka och klostret.
m m...

Hålltider under dagen

10.00

Dalby i Fokus invigs av Lars Bergwall ordförande i styrgruppen för tätorterna utanför staden,  på trappan till Allaktivitetshuset

10.00-11.00

Kulturskolan berättar om sin verksamhet och elever uppträder i Bibliotekets hörsal

11.00-11.20

Filmen Dalbydrömmar visas i Bibliotekets hörsal

11.30-12.00

Speeddejting med politiker i Bibliotekets hörsal

12.00

Den nyrestaurerade kuren återinvigs på ny plats på Trekanten

12.00-12.20

Filmen Dalbydrömmar visas i Bibliotekets hörsal

12.30-13.00

Speeddejting med politiker i Bibliotekets hörsal

13.00-14.00

Filmen Dalbydrömmar visas i Bibliotekets hörsal

13.30 -14.15

Guidning av Dalby kyrka och kloster. Guide är Stephan Borgehammar, ordförande i föreningen Kulturkvadranten i Dalby. Samling utanför Tingshuset.

14.00

Dalby i fokus avslutas av Lars Bergwall på trappan till Allaktivitetshuset

Bakgrund

Nu närmar sig slutet på Lunds kommuns projekt Fokus Dalby. De senaste tre åren har projektet tagit initiativ till och genomfört möten, evenemang, fokusgrupper, kurser, föredrag och liknande för och med dem som bor och verkar i Dalby. Fokus Dalby har också stöttat vissa utvecklingsprojekt i Dalby.

Under 2011 gick Fokus Dalby ut och frågade dalbyborna vad de tycker om Dalby och hur de ser på den framtida utvecklingen. Materialet sammanställdes i en skrift som heter

Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett www.lund.se/sagtomdalby.

Nu vill kommunen ge feedback till dalbyborna kring det som kom fram i dialogen.

Så här säger Lars Bergwall, ordförande i styrgruppen för projektet, om Fokus Dalby:

”Även om projektet inte utvärderats ännu känns det som om det varit ett framgångsrikt sätt att arbeta på och dalbybor i alla åldrar har fått tillfälle att komma till tals i olika sammanhang. Vi kommer att använda erfarenheterna för att utveckla även andra kommundelar. Nu ska resultatet från Dalby tas till vara och arbetas in i de olika nämndernas planer och budgetar. Vi tackar alla dalbybor som på ett engagerat sätt bidragit till Dalbys utveckling.”

Det är nu med stor glädje vi bjuder in till

Dalby i Fokus, lördagen den 28 september kl 10-14.

Väl mött/Projekt Fokus Dalby

Kontakta gärna:

Lars Bergwall, ordförande i styrgruppen för utvecklingen av tätorterna utanför staden, 070/697 70 75, lars.bergwall@lund.se, eller Annika André, Fokus Dalby, 046-35 58 03, annika.andre@lund.se Bifogade filer

PDF-dokument