Skip to main content

Lunds stadsbyggnadspris 2012

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 17:42 CET

Lunds stadsbyggnadspris 2012 tilldelas arkitekten Kjell Adamsson för en tillbyggnad av ett radhus på Hökvägen i Lund. Priset delades ut vid en ceremoni i stadshallen i samband med kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen 20 december.

Juryns motivering

Lunds stadsbyggnadspris 2012 tilldelas arkitekten Kjell Adamsson för en tillbyggnad kännetecknad av ett känsligt och omsorgsfullt detaljarbete som representerande en förebildlig förtätningsstrategi.

Genom en omsorgsfullt gestaltad tillbyggnad av ett radhus, som väl förvaltar det kringliggande områdets karaktär, har arkitekten lyckats visa hur man kan förtäta i liten skala. Husets planlösning, med ny entré mot baksidan, möjliggör ett flexibelt utnyttjande av bostaden, t.ex. som generationsboende eller uthyrningsrum till studenter. Också i detta avseende är tillbyggnaden förebildlig som exempel på en hållbar förtätningsstrategi i det lilla formatet.

Radhusets karaktär i skala och material har tagits tillvara, och på ett vackert och självklart sätt kompletterats med en till byggnad i samma anda som det ursprungliga huset. Detaljarbetet har ägnats mycket stor omsorg, vilket lyfter upplevelsen av huset till en ny nivå. De nya burspråken ger fasaden liv samtidigt som värdefullt ljus släpps in i bostaden.

Bakgrund

1990 delades stadsbyggnadspriset ut för första gången. Priset har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun.
Syftet med priset är "att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden ska särskilt framhållas".

Prissumman är på 30 000 kronor.

 

 

Kontaktpersoner:

Stadsarkitekt Malin Sjögren malin.sjogren@lund.se tel 046 - 35 58 41

Arkitekt Kjell Adamsson tel  0708 - 83 80 82