Skip to main content

Lunds stadsbyggnadspris 2013 tilldelas arkitekten Lena Brand

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 17:30 CET

Lunds stadsbyggnadspris 2013 tilldelas arkitekten Lena Brand på White Arkitekter, med särskilt omnämnande till arkitekterna Ulrika Connheim och Kjell Nyberg, för gestaltningen av Universitetsjukhusets nya Strålbehandlingsklinik i Lund.

Juryns motivering

Arkitekten har skapat en byggnad med särpräglad utformning, stark karaktär och noggrant genomarbetad detaljering, samtidigt som den på ett omsorgsfullt sätt inordnats i den komplexa bebyggelsemiljön på sjukhusområdet.

Verksamhetens speciella förutsättningar, med krav på fönsterlösa behandlingsrum av tjock betong, gav arkitekten en kvalificerad gestaltningsutmaning som bland annat mötts genom att de kompakta fasaderna klätts i en mosaik av skimrande glas i olika nyanser. Glasfasaderna ger byggnaden en känsla av transparens och lätthet, och de valda kulörerna skapar ett fint samspel med himmel, grönska och intilliggande byggnaders tegelröda fasader. Arkitekten har lyckats skapa ett välkomnande och inspirerande hus som andas framtid och förhoppning för svårt sjuka patienter.

Juryn vill även rikta uppmärksamhet mot den intilliggande transformatorstationen, som på ett medvetet och vackert sätt integrerats i miljön genom ett transparent skal av korrugerat cortenstål.

Bakgrund

1990 delades stadsbyggnadspriset ut för första gången. Priset har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun.
Syftet med priset är "att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden ska särskilt framhållas".

Prissumman är på 30 000 kronor.

/juryn gm sammankallande
Inga Hallén stadsbyggnadsdirektör 046-356338