Skip to main content

Mårtenstorget får parkeringsplatser dedikerade för elbilar

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 14:16 CET

På fredag, den 12 februari, invigs de första fyra elparkeringsplatserna på gatumark i Lunds kommun. Parkeringsplatserna ligger i Mårtenstorgets nordöstra hörn och får enbart användas av fordon som drivs med el. 

Kraftringen, i samarbete med Lunds kommun, har installerat två elbilsladdare som förser fyra parkeringsplatser med el på Mårtenstorget. Det finns sedan tidigare ett antal publika elparkeringsplatser på tomtmark i Lunds kommun och satsningen på Mårtenstorget möjliggör nu laddning av elbilar även på gatumark. Det är entimmesparkering som gäller. 

– Mårtenstorget är en central handelsplats i Lund och vi tycker att platsen passar bra för detta pilotprojekt, säger Per Eneroth, gatuchef i Lunds kommun. – Lunds kommun är en av de aktörer som deltar i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och detta är ett konkret, även om än symboliskt, exempel på vad vi kan göra för att bidra till minskning av koldioxidutsläpp i kommunen.

– Fordonsflottan behöver bli fossilfri så snart som möjligt. Då är elbilar en viktig pusselbit. Med elbilsladdare på Mårtenstorget kan Lunds kommun underlätta för dem som tar steget att välja en fossilfri bil, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Elparkeringsplatserna är markerade med skylten "Laddplats" och det är den ordinarie parkeringsavgiften som gäller. Enklast är det att betala med parkeringsappen i mobilen. 

På fredag, den 12 februari, mellan kl. 13.00 och 16.00, kommer Kraftringens personal att finnas på plats på Mårtenstorget för att informera om elbilsladdning.

Lunds kommun arbetar målmedvetet med satsningar som minskar miljöpåverkan. Ambitionen är att halvera koldioxidutsläppen till 2020, jämfört med 1990 års nivå. År 2050 ska utsläppsnivåer vara nära noll. Om kommunen ska lyckas uppnå detta mål är arbetet med transporter är en viktig del.


För mer information kontakta:

Emma Berginger
(MP)
Ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun
emma.berginger@lund.se
072-194 05 44

Per Eneroth
Gatuchef i Lunds kommun
per.eneroth@lund.se
046-35 52 25

Fredrik Gustavsson
Parkeringschef i Lunds kommun
fredrik.gustavsson@lund.se
046-35 52 29


Utsänt av:
Jurate Paulsson, kommunikatör, jurate.paulsson@lund.se, 046-35 66 33.

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.