Skip to main content

Malmö stad och Lunds kommun anordnar seminarium om kemikaliesmart byggande

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 08:00 CET


Den 17 november anordnar Malmö stad och Lunds kommun, i samarbete med Region Skåne, en heldag full av inspiration och arbete kring hur vi bygger kemikaliesmarta förskolor, skolor och bostäder. Seminariets målgrupp är till exempel byggprojektledare, förvaltare, inköpare, projektsamordnare och politiker inom offentlig sektor. Syftet är att deltagarna ska få konkreta exempel som de kan använda sig av i sin yrkesroll.

- Det märks att frågan är högaktuell och intresset från de skånska kommunerna har varit väldigt stort, säger Anna-Karin Poussart, miljöstrateg från Lunds kommun. Seminariet blev fullbokat fort och nästan hälften av de skånska kommunerna finns representerade bland deltagarna.

- Material inom bygg och anläggning kan innehålla ämnen med skadliga effekter för människor och miljö, säger Matilde Törnqvist, projektledare för Malmö stads kemikaliearbete. Genom goda exempel från andra ökar vi kunskapen om kemikaliesmart byggande och får på så vis verktyg för att bli ännu bättre.

- Utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen vid byggande av bostäder och skolor är verkligen ett område som grundligt behöver belysas och ges större plats i miljödebatt och byggprocess, säger Ulf Nymark (MP), ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott och vice ordförande i byggnadsnämnden i Lunds kommun.

Seminariet sker på Elite Plaza hotel, Gustav Adolfs torg 49 i Malmö, den 17 november, klockan 8.30-15.30. Media är varmt välkomna att delta. Programmet för dagen bifogas. Bland förmiddagens talare finns bland annat Gudrun Bremle från Jönköpings kommun och Carl Enqvist från Skanska. Eftermiddagen ägnas åt workshoppar i ämnet.

Kontakt:

Anna-Karin Poussart, Lunds kommun, anna-karin.poussart@lund.se, 046-35 94 237

Matilde Törnqvist, Malmö stad, matilde.tornqvist@malmo.se, 040-34 20 06

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.