Skip to main content

Markanvisningstävling på Södra Råbylund

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 08:00 CEST

Lunds kommun avser sälja ca 9 000 m2 mark för bostadsbyggande på Södra Råbylund. Försäljningen föregås av ett tävlingsförfarande där ett urval av intresserade byggherrar väljs ut och får tävla. Vid val av slutlig byggherre som får möjlighet att bygga och slutligen köpa fastigheterna Vittran 1 och Älvan 1 kommer bedömning av markpris och gestaltning att vara avgörande.

Markanvisningstävlingen är ett led i förverkligandet av utbyggnadsområdet Södra
Råbylund som på sikt ska innehålla mellan 1500 och 2000 bostäder, flera förskolor och skolor, parker, lekplatser, dammar och en större Råbydamm.

Mer information:
Lena Bengtsson, exploateringsingenjör, tekniska förvaltningen
Tel: 0734-485210,
lena.bengtsson@lund.se