Skip to main content

Mattias Hedberg Ek får Lunds stadsbyggnadspris

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 17:30 CET

Lunds stadsbyggnadspris tilldelas i år arkitekten Mattias Hedberg Ek för gestaltningen av Helsingkrona nations nya studentbostadshus.

Arkitekt Mattias Hedberg Ek har ritat Helsingkrona nations nya studentbostadshus som blev inflyttningsklart i augusti i år. Med sina 13 våningar har huset blivit ett nytt landmärke i Lund. Överst i huset, precis 100 meter över havet, finns en gemensam festvåning med fantastisk utsikt över Lund, Malmö och Öresund. I bottenvåningen ryms, utöver bostäder, ett studierum och en salladsbar.

- Jag är väldigt glad och tacksam för att ha fått stadsbyggnadspriset. Att arbeta tillsammans med Helsingkrona nation har varit mycket stimulerande från början till slut, och vi har tillsammans skapat ett helt unikt studentbostadshus trots en begränsad budget, säger Mattias Hedberg Ek på Fojab Arkitekter.

Juryns motivering

”Byggnaden håller mycket hög arkitektonisk kvalitet såväl i sin helhet som i omsorgsfullt utformade detaljer. Den resliga gestalten landar på ett självklart sätt i campusområdets unika miljö. Veckade metallfasader i flera nyanser ger ett intressant skuggspel och byggnaden är förebildlig som exempel på lyckad förtätning av staden. Arkitekten har antagit utmaningen om att på ett professionellt och lyhört sätt utveckla studentbostadskonceptet med ett slutresultat som tilltalar såväl boende som betraktare.

Arkitekten prisas även för att han via andra projekt i staden aktivt och engagerat bidrar till det viktiga samtalet om värdet av god arkitektur och väl gestaltade livsmiljöer.

Juryn vill även rikta ett särskilt omnämnande till arkitekten Ulf Kadefors som drog Nya Helsingkronas första penndrag strax innan sin allt för tidiga bortgång 2012.”

Om Lunds stadbyggnadspris

1990 delades stadsbyggnadspriset ut för första gången. Priset har instiftats av LKF, som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun.
Syftet med priset är "att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden ska särskilt framhållas".

Prissumman är på 30 000 kronor.

Mer information:

Mattias Hedberg Ek, Fojab arkitekter, 0702-18 43 32, Inga Hallén, juryns sammankallande och stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun, 0734-48 56 07.

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.