Skip to main content

Mer medel till kultur i Framtidens Lund

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 08:42 CEST

Stiftelsen Framtidens Kultur har beslutat att tilldela Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun tre miljoner kronor till försöksverksamheten ”Framtidens Lund” att användas under perioden 2011-2013. Medlen matchas av Lunds kommun med samma summa.

Kultur- och konstlivet kommer härmed under de kommande tre åren att få möjlighet att söka två miljoner om året, till korta eller längre utvecklingsprojekt. Medlen kompletterar tidigare projekt- och verksamhetsbidrag.

Ansökningarna kommer att bedömas av Lunds kulturchef Torsten Schenlaer, Framtidens Kulturs VD Jonas Anderson och en extern grupp av kvalitetsgranskare. Första ansökningstillfälle blir under första kvartalet 2011. Kriterierna utformas under hösten men kommer att bygga på Framtidens Kulturs långa erfarenhet som kulturens ”riskkapitalist”. I november presenteras både ansökningsformulär och kriterier på Kultur Lunds hemsida.

Framtidens Kultur startade sin verksamhet för drygt femton år sedan och uppdraget var att ge stöd till långsiktiga och nyskapande projekt. Skåne har varit väl representerat i fördelningen av medel genom åren i en lång rad projekt, från små till mycket stora. De sista ansökningarna till Framtidens Kultur togs emot redan 2008 och verksamheten ska nu fasas ut. Det är därför extra glädjande att Lund nu har kommit att ingå i ett av Framtidens Kulturs sista utvecklingsprojekt. Två andra försöksprojekt, ”Frispel i Västra Götalandsregionen” och ”Innovativ Kultur” ingår också och liksom ”Framtidens Lund” syftar de till att för att hitta nya, flexibla bidragsformer för konst- och kultur.

För mer information, kontakta:

Torsten Schenlaer, kulturchef, Lunds kommun, tfn: 0734 - 48 59 88

Jonas Anderson, VD Framtidens Kultur, tfn: 0708 - 78 66 61