Skip to main content

Miljömedvetna Lundabor

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2016 11:50 CEST

Hälften av Lundaborna väljer alltid eller ofta att köpa det ekologiska alternativet när valmöjligheten finns och 75 procent går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet eller skolan. Det visar resultatet från Statistiska Centralbyråns, SCB, medborgarundersökning som genomförts under våren.

-Det är roligt att se att Lundaborna är så miljömedvetna i sina val. Även om vi redan har bilden av våra medborgare som kunniga och medvetna om de här frågorna var resultatet över förväntan, säger

Jon Andersson, chef för miljöstrategiska enheten i Lunds kommun, men lyfter samtidigt behovet av ytterligare insatser.

-Vi behöver trots goda resultat bli ännu bättre för att miljömålen ska nås. Just vår konsumtion har stor miljö- och klimatpåverkan och är ett av de svåraste områdena att förändra med styrmedel. Här handlar det om att försöka hitta sätt att påverka attityder och därigenom beteenden.

Ett projekt, som fått bidrag från kommunens miljöanslag och Region Skånes miljövårdsfond, är Ekobibblan. Med start i september kommer ett grönt popup-bibliotek turnera runt i Lund med böcker om miljö, klimat och hållbarhet. Dessutom kommer det arrangeras föreläsningar, teaterföreställningar och olika aktiviteter där popup-biblioteket parkerar.

I nästa medborgarundersökning kommer samma frågor att ställas som en del i uppföljningen av området Engagera flera i Lunds kommuns miljöprogram LundaEko II.

-Tyvärr har vi inga andra kommuner att jämföra oss med, men vi hoppas att fler följer efter och ställer samma frågor till sina medborgare, säger Ulrika Celin Wedin, hållbarhetskommunikatör i Lunds kommun.

När det gäller medborgarnas helhetsbetyg för Lunds kommuns miljöarbete blev det 66 på en hundragradig skala. Det kan jämföras med förra mätningen i Lund, 2014, som gav ett resultat på 62. Snittet för samtliga 133 kommuner i undersökningen är 56.

-Det är roligt att se att Lundabornas nöjdhet med kommunens miljöarbete ökar och ligger högt över snittet. Det här är ett arbete som hela organisationen är engagerad i och det görs en massa bra runt om i kommunen, både i stort och smått, säger Jon Andersson.

SCB genomförde medborgarundersökningen i Lund våren 2016. I attitydundersökningen tillfrågades 1 200 Lundabor (44 procent besvarade enkäten) om tre områden; betyget på kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index), betyget på de kommunala verksamheterna (Nöjd-Medborgar-Index) samt betyget på möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index).

SÅ MILJÖVÄNLIGA ÄR LUNDABORNA
49 % köper alltid eller ofta ekologisk mat
73% köper ibland, ofta eller alltid fairtrade-märkta livsmedel
25% äter alltid eller ofta helt vegetariska måltider
44% handlar second hand ibland eller ofta
80% lämnar alltid eller ofta farligt avfall till återvinningscentral
82% försöker minska sin elanvändning (alltid, ofta eller ibland)
70% försöker spara varmvatten (alltid, ofta eller ibland)
75% åker alltid eller ofta kollektiv trafik, cyklar eller går till jobbet eller skolan (de som inte jobbar eller går i skolan har räknats bort)
32% har miljömärkt el
40% vet inte om de har miljömärkt el

Kontakt:
Ulrika Wedin, hållbarhetskommunikatör Lunds kommun, 046-359 49 00.

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.