Skip to main content

Modern byggteknik bakom Tvillingskolan i Lund

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 06:40 CET

Den nya s k Tvillingskolan i Lund blir ett energieffektivt och tillgängligt aktivhus för att möta moderna krav på undervisningen.
 
Nyare och modernare lokaler väntar när Östervångskolan - en statlig specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning - och Tunaskolan - en av Lunds kommunala grundskolor - flyttar ihop.  Projektet heter Tvillingskolan och omfattar ca 4 600 m2 nybyggnad och ca 5 800 m2 ombyggnad.

Nybyggnaden ”Byggnad X” är ett Aktivhus. Det innebär att byggnadens konstruktion och tekniska system aktivt arbetar med att fånga upp värme från verksamhetens aktiviteter.
Sådana aktiviteter är till exempel:

  • avgiven värme från elever och personal
  • datorer
  • solinstrålning
  • belysning
  • kökets kylar och frysar

Energin från dessa lagras i byggnadens konstruktion och kan återanvändas till exempel genom direkt värmeledning mot lokaler samt via indirekta system. Utöver nämnda aktiviteter genereras även värme via solfångare, värmepump för återvinning och fjärrvärme.

Isolering av väggar och fönster är dimensionerade för att minimera lokalernas kostnad för uppvärmning. Då minskar också behovet av komfortkyla i lokalerna. Välplacerade fönster och Lux-styrd belysning kombinerat med högeffektiva cirkulationspumpar och en effektiv lågtemperatursvärmepump för återvinning ger en låg energiförbrukning.  Byggnaden är väl förberedd för framtida inkoppling till en egengenererande el-produktion, det som kallas plushus.

Lokalerna som personer med nedsatt hörsel ska använda blir specialanpassade för att fungera så bra som möjligt. Lokalerna görs tillgängliga med hänsyn till ett fysiskt, pedagogiskt och socialt perspektiv. Här är ljudmiljö och visuell miljö viktiga beståndsdelar. Förutom avancerad hörselteknik och hörselslingor innebär det optimala ljusförhållanden, anpassad möblering, inredning och färgsättning samt tillgänglig planlösning. Det gäller även de lokaler som båda skolor ska nyttja.

Totalt kommer 760 elever att gå på den framtida Tunaskolan.

Fakta
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Serviceförvaltningen i Lunds kommun bygger nytt tillsammans. Projektet kallas Tvillingskolan då det är två skolor som flyttar ihop, Tunaskolan och Östervångsskolan.

Kontakt
Ardiana Demjaha, projektledare Lundafastigheter, 046-35 51 69, ardiana.demjaha@lund.se