Skip to main content

Nu införs e-tjänster för försörjningsstödet

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 06:00 CET

Från och med mars inför socialtjänsten i Lunds kommun en ny e-tjänst för sina brukare. Det är försörjningsstödstagarna som kommer att kunna få information om sitt försörjningsstöd direkt i datorn, läsplattan eller mobiltelefonen. E-tjänsten är ett led i att förenkla och öka tillgängligheten för brukarna och minska arbetsbördan för medarbetarna.

Via den nya e-tjänsten ska det bli möjligt att se om man beviljats stöd, när det betalas ut och hur mycket pengar man får – saker som man tidigare fått information om brevledes eller genom att ringa sin socialsekteraterare. E-tjänsten innebär alltså bland annat att brukarna får besked snabbare och de kan slippa söka sin handläggare på socialtjänsten via telefon.

- Det här är en bra insats för att öka tillgängligheten för våra brukare i och med att de inte behöver söka besked genom sin handläggare via telefon, säger Annika Pettersson, socialdirektör.

Men det är inte bara för brukarna som det blir enklare. Den nya tjänsten innebär förhoppningsvis färre telefonsamtal till socialsekreterarna, eftersom många av telefonsamtalen idag består av frågor kring försörjningsstödet. Det blir också mer tid över för andra frågor från brukarna, eftersom färre samtal upptas av frågor kring försörjningsstödet.

- Ambitionen är att den nya tjänsten ska minska antalet telefonsamtal och frigöra tid för våra medarbetare till andra arbetsuppgifter. Vi hoppas se en arbetsmiljöförbättring i och med detta, säger Annika Petterson.

För att kunna använda tjänsten krävs inloggning via Bank ID. Det är inte möjligt att ansöka om försörjningsstöd via tjänsten utan servicen handlar om information för personer som lämnat in ansökan.

För mer information:

Johan Larsson Boström, enhetschef Resurs och utveckling, Tfn 046-359 59 35

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 119 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument