Skip to main content

Ny detaljplan på gång för Forum Medicum

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2017 13:54 CEST

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga Forum Medicum, en samlad miljö för undervisning och hälsovetenskaplig forskning. Byggnadsnämndens arbetsutskott har nu beslutat att stadsbyggnadskontoret ska ta fram ett förslag på en sådan plan.

Henning Larsen Architects skisser från ett parallellt uppdrag från 2015 ligger till grund för den planansökan som Akademiska Hus har gjort. Förslaget innebär att de befintliga föreläsningslokalerna vid Medicinska fakulteten kopplas samman med en ny tillbyggnad, ”Forum Medicum”, ut mot Sölvegatan. I grundförslaget har den nya byggnaden fem våningar, förskjutna för att ge ett lätt och inte så platskrävande intryck.

Forum Medicum ingår i den campusplan som Akademiska Hus och Lunds universitet tillsammans med Lunds kommun har tagit fram. Där är ett av målen att förtäta och urbanisera det så kallade Kunskapsstråket, sträckan från universitetsområdet upp till Brunnshög. Tanken är att den nya tillbyggnaden publika verksamheter i bottenvåningen, till exempel café eller mötescenter, ska ge mer liv och rörelse åt Sölvegatan. Med uteplatser under tak i den nya delen och kanske också ett mindre torg kan platsen bli en mötespunkt mellan byggnaden och gatan.

- Det är mycket glädjande att vi nu ska ta fram detaljplan för Forum Medicum, det kommer att vara ett lyft både för Sölvegatan och för den medicinska forskningen och utbildningen i Lund, säger Björn Abelson (S), ordförande Byggnadsnämnden i Lund.

- Att skapa fler och omväxlande studiemiljöer längs med Kunskapsstråket är ett viktigt steg i att utveckla campusområdet och medverka till vår kunders framgång och att nu planarbetet för Forum Medicum påbörjas är positivt för den fortsatta utveckling av området, säger Akademiska Hus marknadsområdesdirektör, Birgitta van Dalen.

När stadsbyggnadskontoret nu tar fram ett förslag till ny detaljplan kommer man utöver byggnadshöjd och material bland annat titta på hur tillgängligheten till huset ska bli bra och hur trafiklösningarna ska se ut. Förhoppningsvis kommer det att finnas en antagen plan om ungefär ett och ett halvt år.

Kontakt:

Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69.

Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör, Akademiska Hus, 031-63 24 53, 0702-59 24 53, birgitta.van.dalen@akademiskahus.se