Skip to main content

Ny entreprenör för färdtjänsten i Lunds kommun

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 11:34 CET

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet den 13 februari att utse Taxi Helsingborg AB till ny entreprenör för färdtjänsten från den 1 oktober 2013. 

Bakgrund

Färdtjänsten utförs för närvarande av Taxi 020 AB och avtalet gäller till och med 2013-09-30. Upphandling har genomförts och avtal ska tecknas.

Uppdraget

Uppdraget omfattar samtliga färdtjänsttransporter med personbil och specialfordon. Totala volymen per år bedöms till ca 146 000 resor. I uppdraget ingår även att svara för beställningsmottagning.

Avtalstiden är fyra år, från 2013-10-01 till 2017-09-30, med ömsesidig option för förlängning av avtalstiden med ett plus ett år.

Inkomna anbud och beslut

Anbud inkom från följande företag:

  • Taxi Helsingborg AB
  • Taxi Kurir i Malmö AB 
  • Taxi Skåne AB

Anbudssummor framgår av tabell nedan.

Anbudsgivare

Totalt per år

Differens

Taxi Helsingborg

20 467 850 kr

0

0

Taxi Kurir

25 248 290 kr

4 780 440 kr

23 %

Taxi Skåne

30 165 200 kr

9 697 350 kr

47 %

Samtliga anbud uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och Taxi Helsingborg har offererat det mest fördelaktiga anbudet baserat på pris. 

För mer information kontakta:

Ronnie Kalén, Kollektivtrafikchef, tekniska förvaltningen, 046- 35 52 55

Tommy Edlund, vd Taxi Helsingborg, telefon 0704-18 03 80.


Lund – idéernas stad är med 110 000 invånare Sveriges 12:e största stad.
 
Lunds universitet och forskningsbyn och innovationscentret Ideon befäster tillsammans med de stora, multinationella företagen Lund som en internationell knutpunkt i norra Europa.
 
Lunds skolor är bland de bästa i Sverige. Planerings- och förberedelsearbete pågår inför byggandet av den europeiska materialforskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, i Lund.

Lunds kommun är den största arbetsgivaren med ca 9 000 medarbetare.