Skip to main content

Ny färdtjänstentreprenör i Lunds kommun

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 10:21 CET

Tekniska nämnden tog den 15 februari beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 oktober 2017 till DRT Solutions AB.  Avtalet gäller i fyra år med option på ytterligare två år.

Fyra företag lämnade anbud på färdtjänstentreprenaden som omfattar både transport och beställningscentral. Upphandlingen har gjorts i enlighet med LOU, lagen om offentlig upphandling. Kraven har kompletterats med en utvärderingsmetod som gör det möjligt att väga in olika kvalitetskriterier i bedömningen. Ett av fyra anbudsföretag uppfyllde samtliga krav. Det vinnande företaget hade även den högsta anbudssumman.

Utvärderingsmetoden innebär i korthet att anbudsgivaren förutom att bekräfta att man uppfyller kraven som ställts även ska beskriva hur dessa ska uppfyllas. En viktig faktor i bedömningen var till exempel hur företaget säkrar tillgången på bilar för uppdraget. Bland kraven ingick även att beskriva beställningscentralens arbete och hur man arbetar med rekrytering och utbildning av personal.

Emma Berginger (MP), tekniska nämndens ordförande:

- Vi är glada att kunna utse en entreprenör som vi tror har förmågan att utföra färdtjänsten i enlighet med den kvalitet som vi från Lunds kommun kräver. Resenärerna förtjänar en fungerande färdtjänst.

För mer information

Emma Berginger (MP), tekniska nämndens ordförande, tfn 046- 359 73 74

Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef, tekniska förvaltningen, tfn 046- 359 52 55

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.