Skip to main content

Ny lag ska göra det lättare att bli skuldfri

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 09:39 CET

Från och med den 1 november är det lättare att ansöka om skuldsanering. En ny lag börjar gälla som innebär att fler kan beviljas skuldsanering.

- Nu hoppas vi kunna hjälpa fler! säger Marie Magnusson, en av kommunens budget- och skuldrådgivare.

För den som är överskuldsatt och inte bedöms kunna betala av sina skulder kan skuldsanering vara en utväg. Totalt 11 200 svenskar sökte skuldsanering hos Kronofogden förra året och nästan hälften, 5 100 personer, fick sin ansökan beviljad. Men långt ifrån alla som skulle behöva det ansöker om skuldsanering.

- Många överskuldsatta skulle beviljas skuldsanering om de bara ansökte om det. Men en del har dragit sig för det eftersom de tyckt att ansökningsförfarandet har varit krångligt och för att man inte tror att man kan komma i fråga, säger Camilla Qvennerberg, budget- och skuldrådgivare i Lunds kommun.

- Med den nya lagen blir det lättare att ansöka om skuldsanering, vilket är hela poängen med förändringen. Dessutom är det två betalningsfria månader varje år, juni och december månad. Kronofogden får ansvaret att utreda mer. Tidigare behövde den enskilde själv sköta arbetet med att hämta in information om skulderna, oftast med stöd av kommunens budget- och skuldrådgivare. Även tiden för saneringen ska kunna kortas (från normalt 5 år) om det finns särskilda skäl som talar för det, såsom exempelvis familjesituation, ålder eller hälsoläge.

– Jag tycker att den nya lagen är bättre och hoppas att fler tar chansen att få sin sak prövad. Många skuldsatta mår mentalt mycket dåligt, men även fysisk ohälsa är vanlig. Att känna hopp om att man kan bli skuldfri gör att man får en ny chans i livet, säger Camilla Qvennerberg.

F-skuldsanering

Även den som är företagare får bättre stöd i en ny lag om skuldsanering så kallad F-skuldsanering. Den är till för de överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i näringsverksamhet. F-skuldsaneringslagen syftar bland annat till att förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige. Det handlar dock bara om skuldsanering för den fysiska personen (enskild näringsverksamhet). Det är alltså inte företaget som skuldsaneras. Även närstående, till exempel make och sambo som blivit överskuldsatta främst på grund av näringsverksamheten, kan få F-skuldsanering. Betalningstiden för företagare är tre år, utan betalningsfria månader.

Kontaktpersoner Lunds kommun:

Marie Magnusson, budget- och skuldrådgivare, tel: 046-35 67 68

Camilla Qvennerberg, budget- och skuldrådgivare, tel; 046-35 64 64

Fakta LundPå Budget- och skuldrådgivningen i Lund hade vi 288 nya ärenden under 2015. Vi hade 51 skuldsaneringar. Antal Lundabor med skulder hos Kronofogden 2015 var ca 2 400 personer. Budget- och skuldrådgivare Marie Magnusson satt med som expert i utredningen om den nya skuldsaneringslagen ”Ut ur skuldfällan” SOU 2013:72.

Fakta - svenskarnas skulder i siffror427 000 personer:* Så många personer hade skulder hos Kronofogden vid årsskiftet.

26 000: Så många hade pågående skuldsanering vid årsskiftet.

11 200: Så många ansökningar om skuldsanering inkom 2015.

5 100: Så många ansökningar om skuldsanering beviljades 2015.

Källa: Kronofogden

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.