Skip to main content

Ny mätning visar: Lunds kommun mer tillgängliga via mejl

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 15:00 CET

Lunds kommun har blivit bättre på tillgänglighet. Det visar en ny servicemätning som gjorts tillsammans med 143 andra kommuner.
Jämfört med förra året har man blivit avsevärt bättre på att svara på e-post. Men när det gäller svar via telefon är bristerna fortfarande stora.

Vid den nya servicemätningen, hösten 2015, besvarades 90 procent av e-breven inom ett dygn, vilket är en uppryckning från våren 2014 då endast 39 procent av e-breven besvarades så snabbt. Den genomsnittliga svarstiden för e-post har minskat från 15 arbetstimmar till 3.

- Det är glädjande att vi kan se en stor förbättring när det gäller hur snabbt vi svarar på e-post. Däremot är jag bekymrad över att Lunds kommun har stora brister när det gäller telefontillgängligheten. Att hela 68 procent av telefonsamtalen i undersökningen fick otillräckliga svar eller inga svar alls är inget vi kan vara nöjda med, säger Eva Johannesson, kommunikationschef i Lunds kommun. 

Flera saker har gjorts för att förbättra servicen inom kommunen. Däribland har växeln fått utökade telefontider och bättre tillgänglighet.

- Det har kunnat skapas genom att vi samorganiserat liknande verksamheter som gör att vi nu använder våra personella resurser på ett effektivare sätt, säger Ann Ekvall, chef vid enheten för medborgarkontakt

Dessutom har man nu utrett möjligheten för en kommungemensam medborgarservice, ”En väg in”, där det ska bli enklare för medborgarna i Lunds kommun och alla andra att få kontakt med kommunen. En verksamhet som i så fall ska komplettera de befintliga kontaktvägarna som exempelvis de medborgarkontor som redan finns inom kommunen samt kommuns officiella e-postkonto och Facebooksida.

- Genom ett kommungemensamt medborgarcenter skulle fler kunna få svar direkt oavsett kontaktväg, säger Eva Johannesson. 

Fakta servicemätningen

  • Servicemätningen görs årligen av Profitel, enligt uppdrag från SKL, Sveriges kommuner och landsting.
  • 144 kommuner deltog i 2015 års undersökning.
  • Syftet med undersökningen är att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunerna svarar på de frågor som ställs via telefon och epost.
  • Lunds kommun fick 108 telefonsamtal och 108 e-postbrev. Frågorna berör nio olika områden: bygg, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, miljö och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt gator och vägar.

För mer information kontakta:

Eva Johannesson, kommunikationschef, avdelningschef för avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt. Telefon: 046-35 58 07 eller 0729-81 62 34. E-post: eva.johannesson@lund.se

Ann Ekvall, chef enheten för medborgarkontakt.
Telefon 046-35 94 869 eller 0729-81 63 00. E-post: ann.ekvall@lund.se

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.