Skip to main content

Ny skola på Påskagänget i Dalby

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 07:00 CET

Den 23 november 2016 togs det beslut om att starta två förskoleklasser på Kattfotens förskola, med start höstterminen 2017.

Skolverksamhet på Påskagänget är ingen temporär lösning. Det finns sedan tidigare ett förslag om en ny permanent skola i Dalby. Kommunstyrelsen har inte fattat beslut om investering av den nya skolan, men Barn-och skolförvaltning Lund Öster kommer att arbeta vidare med frågan om den fortsatta verksamheten för skola i södra Dalby till dess att en permanent placering är beslutad och genomförd.

Detaljplanearbetet för ny skoltomt och bostäder på del av fastigheten 31:49 (ligger nordväst om Mandelblommans förskola) i Dalby pågår. Frågan om byggstart för den nya permanenta skolan ligger hos kommunstyrelsen.

- I väntan på investeringsbeslut om ny skola i Dalby kommer skolan på Påskagänget succesivt att utökas och vår målsättning är att hålla ihop skolverksamheten på ett ställe, berättar Martin Olsson, verksamhetschef Dalby/Torna Hällestad.

I förskoleklasserna kommer rörelserummet användas i skolverksamheten. Från årskurs 1 kommer ämnet Idrott och hälsa förläggas på Hagalundskolan, dit eleverna kommer att få åka skolbuss.

- Vi återkommer när vi har fått mer information om byggstart gällande den nya permanenta skolan och när vi har kommit längre i arbetsprocessen gällande arbetet med ny rektor och medarbetare till förskoleklasserna på Påskagänget, säger Martin Olsson.

Önskemål om skolplacering 2017

Påskagängets skola är ett valbart alternativ i samband med önskemål om skolplacering till förskoleklass 2017. Webbanmälan för önskemål om skolplacering hittas under perioden 30/11 2016 -27/1 2017 på lund.se/skolplacering.

Kontaktperson:
Martin Olsson, verksamhetschef Dalby/Torna Hällestad
E-post: martin.olsson@lund.se,
Telefon: 046-35 79 31

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument