Skip to main content

Nya körsbärsträd längs Sölvegatan

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 08:43 CEST

Körsbärsträden längs Sölvegatan är gamla, flera är skadade och en del är döda. Gamla träd tas nu bort och nya, dubbelblommande fågelbärsträd planteras i samband med att gång- och cykelbanan längs Sölvegatan, sträckan mellan Helgonavägen och Tornavägen, byggs om under hösten.

Körsbärsträden längs den nedre delen av Sölvegatan ersattes redan under 90-talet vilket innebär att Lunds kommun nu fullföljer förnyelsen av träd längs hela gatan.

För mer information:
Lars Brobeck, parkintendent, tekniska förvaltningen
Telefon: 046-35 53 07