Skip to main content

​Nya stadsdelen heter Västerbro

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 19:31 CEST

Ikväll beslutade byggnadsnämnden att Västerbro är namnet på den nya stadsdelen som snart växer fram längs Öresundsvägen. Det stod mellan Västerbro och Öresundsvången, båda förslag inkomna via utmaningen tidigare i vår.
- Namnet är bra och det känns extra kul att det förslaget kommit in via namnutmaningen, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Lundabor har via en namnutmaning har kunnat lämna namnförslag på två nya stadsdelar i Lund, området vid Öresundsvägen och området vid den nya stationen i sydvästra Lund. Över 200 namnförslag lämnades in. En intern urvalsgrupp och referensgruppen för namnärenden gick igenom alla inkomna förslag och valde ut de bäst passande stadsdelsnamnen.

Under nämndsmötet i maj beslutade politikerna Källby som namn för området i sydvästra Lund men valde att återremittera namnärendet för området kring Öresundsvägen.

- Vi ville få kompletterande underlag angående namnförslagen Västerbro och Öresundsvången, säger Björn Abelson (S) ordförande i byggnadsnämnden i Lund.

Under nämndsmötet i maj beslutade politikerna att Källby blir områdesnamnet i sydvästra Lund men valde att återremittera namnärendet för området kring Öresundsvägen.

- Lantmäteriverkets ortnamnsråd konstaterade att båda namnen är lämpliga. I samråd med urvalsgruppen har jag valt att lyfta fram Västerbro som huvudkandidat på området, säger Jonas Andreasson, stadsingenjör på stadsbyggnadskontoret och den som leder arbetet med namnsättning.

I tjänsteskrivelsen till byggnadsnämnden hade Jonas Andreasson och urvalsgruppen valt att lyfta fram Västerbro som huvudkandidat för området. Efter diskussion och votering beslutades också Västerbro som namn för den nya stadsdelen.

Kontaktpersoner
Jonas Andeasson 0734-48 51 63
Stadsingenjör på stadsbyggnadskontoret och den som leder arbetet med namnsättning.

Björn Abelson 0736-22 92 69
(S) ordförande i byggnadsnämnden

Namnförslaget Västerbro kom från Hannes Andersson, hannes.andersson87@gmail.com, med motiveringen ”Vesterbro är ett vanligt kvartersnamn i Danmark, och återfinns i flera danska städer såsom Köpenhamn och Århus. Bro i namnet har ingenting med en bro att göra, utan kommer från bro-sten alltså gatsten. Att kalla kvarteret Västerbro skulle knyta an till Lunds danska arv.”