Skip to main content

Östervångsskolans verksamhet flyttar till nya lokaler i Lund

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 08:30 CEST

Huvudman för Östervångsskolan är Specialpedagogiska skolmyndigheten, som efter utredning beslutat sig för att flytta skolans verksamhet.

– Vi har utrett utvecklingsmöjligheterna för verksamheten vid Östervångsskolan och kommit fram till att det bästa valet är just att flytta till en nybyggd fastighet i anslutning till en befintlig kommunal grundskola i Lund, säger Christer Fleur, regionchef i Specialpedagogiska skolmyndighetens södra region. Att Lunds kommun föreslagit Tunaskolan som lämplig skola är vi mycket nöjda med.

Östervångsskolan har en mer än hundraårig tradition som skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Det är dock en gammal och K-märkt byggnad, som inte längre fullt ut klarar de hörseltekniska och visuella krav som dagens undervisning kräver.

Diskussioner har under en längre tid förts med Lunds kommun om möjligheterna att förlägga undervisningen i anslutning till någon av kommunens skolor och valet har fallit på Tunaskolan. Planeringen är att Östervångsskolans verksamhet ska flytta in i en nybyggd fastighet i anslutning till eller integrerat med Tunaskolan. Målsättningen är att detta sker höstterminen 2013 eller 2014. Fram till dess fortsätter Östervångsskolans verksamhet i nuvarande lokaler.

– Vi ser stora möjligheter till samverkan mellan grundskolan och specialskolan, säger Lena Leufstedt, förvaltningschef för Barn- och skolförvaltning Lunds stad. Tunaskolan har lång erfarenhet av samverkan mellan olika skolformer och skolledningen ser att här finns utvecklingsmöjligheter.

Rapporten Morgondagens skola – för elever som är döva eller har en hörselnedsättning ligger till grund för Specialpedagogiska skolmyndighetens beslut att flytta Östervångsskolans verksamhet.

För ytterligare information, kontakta:

Lena Leufstedt, Förvaltningschef, Barn- och skolförvaltning, Lunds stad, tfn: 046-35 82 92

Lars Hanson, Ordförande, Barn- och skolnämnd, Lunds stad, tfn: 0705-51 32 64

Christer Fleur, Regionchef, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen, tfn: 010-473 55 50

Bella Danowsky, Informatör, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen, tfn: 010-473 54 01