Skip to main content

Organisationen klar för nya ungdomsverksamheten

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 10:32 CEST

Arbetet med att utveckla den nya öppna ungdomsverksamheten som träder i kraft den 1 januari pågår för fullt. Målet är att verksamheten, som vänder sig till målgruppen 12-25 år, ska bli bättre på att möta ungdomarna där de befinner sig.

Tanken är att fritidsledare ska arbeta mobilt och flexibelt för att nå fler unga på fler arenor än tidigare, såväl dagtid som kvällar och helger. Därutöver ska ett antal fasta mötesplatser byggas upp tillsammans med unga utifrån deras intressen. Bakgrunden till det nya arbetssättet är att unga har andra fritidsvanor idag och att det finns en större mångfald när det gäller utbud och intressen.

Verksamheten kommer att fördelas enligt följande:

  • Idrotts- och fritidschef: verksamhetschef över förvaltningens idrotts- och fritidsverksamhet.
  • Enhetschef mobila mötesplatser: Fältgruppen, mobil styrka med verksamhet som till exempel skateverksamhet och verksamhet på ComUng.
  • Enhetschef fasta mötesplatser: preliminärt ska verksamhet bedrivas på Fäladsgården, Mötesplats Klostergården och Linerogården.
  • Enhetschef Öster: öppen ungdomsverksamhet i Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd. Mobila fritidsledare och en fast mötesplats i respektive tätort.
  • Utvecklingsstrateg: Arbetar med samordning, förändringsprocesser och kvalitetsarbete inom verksamheten.

Arbetet med att ta fram en ny öppen ungdomsverksamhet är en följd av att ansvaret för fritidsklubbarna (fritidsverksamhet 10-13 år) gick över till skolan från kultur- och fritidsförvaltningen den 1 augusti.

Kontaktperson: Dan Kanter, fritids- och idrottschef, 046- 35 53 57

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument