Skip to main content

Plats för många nya arbetsplatser i Brunnshög

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2017 13:57 CEST

En tidig skiss på hur kvarteret kan komma att se ut. Illustration: Kamikaze Arkitekter

Det kan bli möjligt att bygga två nano-laboratorier och kontor i Brunnshög. Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram som ger plats för 600 nya arbetsplatser i Lund.

Direkt öster om Max IV vill två nya laboratorier etablera sig - Lund Nanolab och ProNano som är två renrumsanläggningar för nanoteknik. Den första är en del av Lunds universitet och är inriktad på forskning och den senare är en pilotproduktionsanläggning, som förväntas kunna drivas kommersiellt så småningom. Laboratorieanläggningarna kompletteras med byggnader med forskningskontor, mötesrum med mera. Utöver det ska det vara möjligt med ytterligare kontorsbyggnader som kan hysa extern verksamhet.

– Nu ser vi till att Brunnshög och Science Village Scandinavia kan växa med högspecialiserad forskning, precis den inriktning vi eftersträvar mellan ESS och MaxIV, säger Björn Abelson (S), ordförande Byggnadsnämnden i Lund.,

Planområdet (del av Östra Torn 27:13) ligger direkt öster om Max IV. I det förarbete som har gjorts föreslås att laboratorierna med gröna fasader placeras mot Vindarnas park och att de mer personalintensiva kontoren vänder sig mot Science Village. Entré till såväl laboratorier som kontor blir från en mindre gata norr om kvarteret.

Läget inom Science Village har valts med tanke på att laboratorierna behöver ha ett säkerhetsavstånd på minst 100 meter till spårvagnarnas magnetfält. Andra speciella förutsättningar är extrema krav på vibrationskontroll och en mycket ren miljö. Därför konstrueras ett kraftigt bjälklag, cirka 1000 mm betong, som ska vara helt isolerat från omgivningen och från byggnaden i övrigt. Det planeras också för avancerade luftslussar.

Laboratorierna producerar en ansenlig mängd överskottsenergi. Den bör kunna utnyttjas i det lågtemperatursystem som planeras för hela Science Village och där energi kan återlevereras direkt till ledningsnätet. Därutöver kan anläggningen producera energi om man utnyttjar takens goda läge för solceller.

Plansökande är Science Village Scandinavia AB, ett bolag som ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet.

Kontakt:

Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69.