Skip to main content

Pressinbjudan: Experter berömmer våtmarksprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 11:10 CEST

De anlagda våtmarkerna inom Kävlingeåprojektet minskar kvävetransporten till havet med 108 ton per år – ett kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen. Det är ett av flera tecken på att det omfattande projektet varit en lyckad satsning från de nio deltagande kommunernas sida. Nu presenteras slutresultatet, inklusive den utvärdering av projektet som genomförts av extern expertis.

Tid: Onsdag 22 september 2010 kl. 09.00 – 09.45                                         

Plats: Tekniska förvaltningen, Byggmästaregatan 4, Lund. Sessionssalen 4 vån.

Vid pressträffen kommer en av projektets utvärderare, våtmarksexperten John Strand, att presentera sina slutsatser. Ordförande och vice ordförande i Kävlingeåprojektets programberedning delger sina erfarenheter av projektet. Ytterligare representanter för projektet kommer att finnas på plats för att svara på frågor, presentera resultaten och demonstrera det nyligen framtagna informationsmaterialet.

Välkommen! 

Deltagare vid pressträffen
Våtmarksexpert John Strand, Hushållningssällskapet i Halland
Göran Brinck, Lunds kommun, ordf. Programberedningen för Kävlingeåprojektet
Bo Lindblom, Eslövs kommun, v. ordf. Programberedningen för Kävlingeåprojektet
Thomas Quist, Sjöbo kommun, v. ordf. Programberedningen för Kävlingeåprojektet
Lars Jacobsson, Lunds kommun, ordf. tjänstemannaberedningen för Kävlingeåprojektet
Tette Alström, Ekologgruppen i Landskrona (konsult)

Representanter för samtliga deltagande kommuner finns på plats i anslutning till pressträffen

För mer information, se bilagan "Kävlingeåprojektet - sammanfattning" eller kontakta:
Emilie Björling, projektsamordnare, 046-35 68 50
Lars Jacobsson, ordförande Kävlingeåprojektets tjänstemannaberedning, lars.jacobsson@lund.se
Se även: www.kavlingeaprojektet.se