Skip to main content

Pressinbjudan: lyckat hållbarhetsprojekt i Lund ska spridas till andra skolor

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 08:06 CEST

Nu ska erfarenheterna från projektet ”Hållbara tillsammans” spridas vidare till skolor i Lund och övriga landet. Vi hälsar pressen välkomna till gymnasieskolan Spyken i Lund måndagen 16 april klockan 14-16.45.

Vad händer på en skola om de sjutton globala målen och hållbarhetsperspektiv får genomsyra allt? Projektet ”Hållbara tillsammans” har nu pågått under två läsår och är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Lunds kommun och Spyken. Syftet är att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). Det innebär att lärare och skolledare ska få kunskaper och verktyg att implementera hållbar utveckling i olika skolämnen och i olika delar av skolans organisation. I sin tur ska det bidra till att elever utvecklar handlingskraft för att aktivt delta i en hållbar samhällsutveckling.

Presentationen av projektet vänder sig till lärare och skolpersonal inom grundskola och gymnasium, skolledare, beslutsfattare på alla nivåer, högskola, civilsamhälle och andra intresserade. Besökare har möjlighet att välja bland ett tjugotal olika pass där elever, lärare, skolpersonal och olika samarbetsaktörer berättar om hur arbetet gått till. Bland annat finns den första generationen hållbarhetsambassadörer – elever med uppdrag att driva hållbarhetsfrågor extra mycket på skolan – på plats för att berätta hur ambassadörsrollen fungerar. Passen varvas med utställningar och reflektionssamtal med beslutsfattare.

För Lunds kommun är satsningen en del i arbetet med det kommunövergripande programmet LundaEko II, där ett prioriterat område är att ”engagera flera” att agera för en hållbar utveckling.

Naturskyddsföreningen fungerar som ett stöd och en pådrivare i samarbetet och kan bidra med sakkunskap och lösningar i olika miljöfrågor. Det finns gott om stöd i de svenska läroplanerna för att arbeta med hållbar utveckling i skolan, det är ofta i implementeringen det brister. Sverige har också förbundit sig till Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling, där utbildning i hållbar utveckling och hållbara livsstilar är ett eget delmål. Utbildning spelar dessutom en mycket viktig roll för uppfyllandet av andra mål i agendan.

Vid frågor kontakta:

Petra Karlsson, rektor, Spyken petra.karlsson@lund.se 046 359 78 03

Agnes Vungi, projektledare, Naturskyddsföreningen agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se 072 252 32 87