Skip to main content

Pressinbjudan: Stora framtida utmaningar inom hemtjänst och hemsjukvård i Lund

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 06:05 CEST

En tvärpolitisk arbetsgrupp inom vård- och omsorgsnämnden har sedan mars 2015 arbetat med en genomlysning av hur hemvården fungerar i Lunds kommun. Nu är deras rapport klar.

Arbetsgruppen bjuder in till pressträff den 3 maj kl. 11-12 i Lund, för att presentera det positiva arbete som pågår inom hemvården – och de stora utmaningar som ses komma i framtiden.

Färre vårdpersonal runt varje enskild brukare. Friskare personal. Större möjligheter att påverka sin dag – både för brukare och personal. Och allt för samma pengar som tidigare. Positiva projekt pågår för fullt inom hemvården i Lunds kommun.

Men samtidigt finns stora utmaningar gällande bland annat personalförsörjning, sjukfrånvaro och ändrade förutsättningar i vårdarbetet.

I rapporten belyser arbetsgruppen alla dessa frågor, såväl som en mängd andra ämnen. Frågor som lyfts är bland annat välfärdsteknologi inom hemvården, som kan ge möjligheter till ökad livskvalitet och högre effektivitet – men som ställer en rad etiska frågor.

Och hur blir det när allt mer kvalificerad hemvård ska utföras i hemmet, och människors hem plötsligt blir en arbetsplats?

Rapporten tar även upp att kommunen har ett ökande antal personer som behöver hemvård. Rekryteringsbehovet är stort inom alla de yrkeskategorier som är involverade i hemvården. Inom en tioårsperiod kommer personalen successivt att nästan helt bytas ut, på grund av pensionsavgångar och normal personalomsättning.

Dessutom har personal inom vård och omsorg den högsta sjukfrånvaron bland alla kommunanställda – och den ökar.

Samtidigt ställs krav på högre kvalitet i omvårdnaden och större effektivitetskrav.

Rapporten kommer att delas ut på pressträffen.

På pressträffen deltar:

 • Ann-Margreth Olsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden
 • Mai Almén (S), som har lett arbetsgruppen
 • Cherry Batrapo (FI)
 • Tove Klette (L)
 • Inga-Kerstin Eriksson (C)
 • Dan Backman (KD)
 • Lena Thosteman, myndighetschef på vård- och omsorgsförvaltningen
 • Niclas Snygg, verksamhetschef för Hemvård, rehabilitering och service för seniorer på vård- och omsorgsförvaltningen

 • Tid och plats:

  Den 3 maj 2016 kl. 11.00–12.00 på Bangatan 10 A i Lund, konferensrum Juni. Ring på vård- och omsorgsförvaltningens porttelefon och gå upp till receptionen, så kommer någon och möter dig.

  För mer information, kontakta:

  Nämndsekreterare Helena Falk på e-post helena.falk@lund.se eller på telefon 046-35 54 05.

  I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

  Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

  Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.