Skip to main content

Pressinbjudan: Vipans utvecklingsresa i fokus

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2018 17:11 CEST

Torsdagen den 17 maj på eftermiddagen besöker Utbildningsnämndens presidium Gymnasieskolan Vipan under festliga former. Syftet med besöket är att lyfta det positiva arbetet som sker på skolan och Vipans fortsatta utvecklingsresa.

- Nämnden har nära och kontinuerlig dialog med samtliga gymnasieskolor. Vi har höga mål och stora förväntningar på verksamheten och vi följer upp kvalitet och resultat bland annat genom möten med skolledning, lärare och elever. Vi är nöjda med Vipans arbete som på senare år lett till förbättrade skolresultat och fler sökande. Vi möter kompetenta och engagerade lärare och mycket nöjda elever. Skolledningen leder på ett bra sätt detta utvecklingsarbete som visar att Vipan är på rätt väg. Vägen leder till en högkvalitativ och attraktiv gymnasieskola, säger Anders Ebbesson, (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Sedan 2014 har Gymnasieskolan Vipans utvecklingsarbete resulterat i att elevernas resultat vid yrkesprogrammen ökat för varje år, avhoppen har minskat drastiskt och allt fler elever söker till Vipans utbildningar. Skolan har väl fungerande rutiner för att hjälpa elever som riskerar att inte nå examen. Vipans ekonomi är nu i balans och utvecklingsresan fortsätter.

Vipan arbetar just nu intensivt med att komma tillrätta med de brister skolinspektionen identifierade under årets granskning. Det gäller bland annat lärarstödet under lektionerna, individanpassad undervisning och värdegrundsarbetet. Men förbättringsarbetet slutar inte här. Målet är att skapa den bästa skolan för alla elever.

- Kritik från Skolinspektionen måste tas allvarligt. Jag är emellertid inte orolig. Elevresultaten blir bättre för varje år. Skolan har ett gott samarbete med näringslivets branschorganisationer och fack, vilket också noteras av inspektionen när man konstaterar att skolan har en mycket väl fungerande arbetsplatspraktik. Förtroendet från näringslivet är stort vilket också visas av att skolan har propåer från branschorganisationer som vill in på Vipan med sina utbildningar. Jag konstaterar också att kritiken är mindre omfattande än vid tidigare inspektioner. Skolans ledning är således på rätt väg och har mitt fulla stöd i den positiva process som pågår, säger Stig Svensson, (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.

- Lunds kommun har all anledning att vara stolt över gymnasieskolan Vipan. Hit söker sig ungdomar från hela Skåne för en bra yrkesutbildning som leder till arbete eller fortsatta studier. Både sökandesiffror och meritvärden ökar. Eleverna som lämnar Vipan är väl rustade för framtiden. De är eftertraktade bland företagen som ofta erbjuder jobb till och med innan examen. Inom flera branscher tävlar eleverna både nationellt och internationellt. Ofta står Vipaneleverna på prispallen. Allt vittnar om duktiga, målmedvetna elever och yrkeskunniga, engagerade lärare samt en skolledning som leder på rätt väg, säger Louise Rehn Winsborg, (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Under torsdag eftermiddag kommer presidiet att träffa personalen på Vipan och bjuda på tårtkalas.

Media är välkomna till mötet. Deltagande anmäls till Judit Pozna Meding, kommunikatör på Utbildningsförvaltningen judith.pozna@lund.se, 046-359 73 39.

Tid: Torsdag 17 maj, kl. 15.20

Plats: Elevmatsalen i hus B, Gymnasieskolan Vipan, Vipeholmsvägen, Lund


Kontaktpersoner

Anders Ebbesson, (MP) ordförande i utbildningsnämnden
Mobil: 0732-70 72 11
E-post: anders.ebbesson@lund.se

Stig Svensson, (S), vice ordförande i utbildningsnämnden
Mobil: 0730-63 68 93
E-post: stig.svensson@lund.se

Louise Rehn Winsborg, (M), 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden
Mobil: 0705-50 19 36
E-post: louise.rehn-winsborg@lund.se