Skip to main content

Pressmeddelande kommunstyrelsen 3 oktober 2012

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 14:41 CEST

Ärende 3
Positiva ekonomiska prognoser

Lunds kommun ser ut att gå med 122 miljoner plus i år. Dessutom är kommunens tio allmänna mål på god väg att nås. Det visar delårsprognosen som idag godkändes av Kommunstyrelsen.

Det positiva resultatet beror främst på att kommunen får en återbetalning på 90 miljoner kronor avseende inbetalda premier från AFA Försäkring och att skatteintäkterna blir 48 miljoner kronor högre än beräknat.

-          Vi är mycket nöjda över det prognostiserade överskottet och ser möjligheter att använda en del av summan till att minska kommunens låneskuld för de satsningar som gjorts i bland annat badhus och nya förskolor, säger Mats Helmfrid (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Den senaste delårsprognosen pekar också på att kommunens tio allmänna mål är på god väg att klaras. Ett exempel är målet om att kommunen i dialog med företagen ska arbeta för att utveckla näringslivsklimatet i Lund. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat har Lund tagit ett rejält kliv. Från plats 121 till 83 vilket innebär den bästa placeringen på tre år.

 För ytterligare information kontakta:                                             
Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070 734 77 67

 Ärende 4

Goda förutsättningar för kongressanläggning

Det finns mycket goda förutsättningar för Lund att etablera sig som kongresstad. Det visar den fördjupade förstudien till en ny kongressanläggning i Lund och kommunstyrelsen beslutade idag en fortsatt planering för en anläggning i centrala Lund.

 Med etableringen av ESS, MAX IV, ett dynamiskt näringsliv, Lunds universitet, Regionsjukhus, MediconVillage mm, bedöms möjligheterna att etablera Lund som kongresstad goda, under förutsättning att inriktning sker mot den internationella marknaden.

 -          Vi ser ett tydligt behov av en anläggning i centrala Lund för framför allt internationella kongresser. En kongressanläggning som lockar tusentals besökare skapar nya arbetstillfällen, ökar turismen och stärker dessutom vårt lokala näringsliv, säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande.

 Kommunstyrelsen beslutade idag att kommunen ska gå vidare med ytterligare fördjupade studier för en kongressanläggning utifrån de nya rekommendationer som har kommit upp.

 För ytterligare information kontakta:
Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070 734 77 67

 

Ärende 5
Innovationskarneval i Lund

Kommunstyrelsen beslutade idag att kommunkontoret ska fortsätta arbetet med att utreda möjligheterna för en innovationskarneval 2014.

Målet med en innovationskarneval är att involvera unga och välutbildade personer och öka möjligheten för dem att få arbete i Skåne som ju rankas som en av de mest konkurrenskraftiga och innovativa regionerna inom Europa.

-          Det är positivt att Lund förstärker sin roll som en innovativ arena där människor kan samlas och utbyta erfarenheter och låta inspirationen, nya idéer och arbetsmarknaden blomstra, säger Mats Helmfrid(M), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Inspirationen till en innovationskarneval hämtas från Hong-Kong och deras årliga ”InnoCarneval” där möten sker mellan universitetsstudenter, forskare, företagare, skolbarn och familjer för att skapa kreativitet och innovation.

I Lund är tanken att karnevalen ska rikta sig till barn, ungdomar och vuxna och att den ska bygga vidare på Hong Kongs grundidé samtidigt som den involverar det redan existerande kulturlivet. Hållbar stadsutveckling ska vara ledordet och karnevalen ska vidga området för hållbarhetsbegreppet till att omfatta inte bara social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet utan också kulturell hållbarhet.

 Malmö Stad samarbetar redan med Hong Kong i hållbar utveckling och skulle kunna bli ”showroom” för inspirerande innovationer samtidigt som Lund, i bildlig betydelse, blir platsen där man mekar, fixar och bygger under innovationskarnevalen.

-       Om någon stad i Sverige ska kunna organisera en innovationskarneval om hållbar stadsutveckling så är det Lund. Vi har en unik kombination av miljöengagemang, kulturliv och ett innovativt näringsliv. Dessutom har vi ju en lång tradition av att arrangera karnevaler, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Nu startar en period fylld av workshops, möten, föreläsningar för att lägga grunden för karnevalen. Redan våren 2013 planeras året-runt-aktiviterer med innovationsfokus och själva karevalen startar i november 2014.

För ytterligare information kontakta:
Mats Helmfrid (M), ordförande kommunstyrelsen, 070 734 77 67
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, 070 8478817