Skip to main content

Pressvisning på Lunds konsthall: Former i tillblivelse

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 08:00 CET

Pressmeddelande

Lunds konsthall

Former i tillblivelse

16 november 2013 – 2 februari 2014

Pressvisning: fredagen den 15 november kl 12

Vernissage: fredagen den 15 november kl 18–20

Lunds konsthall har glädjen att presentera utställningen Former i tillblivelse, med verk av fjorton konstnärer: A Kassen, Kah Bee Chow, Inger Ekdahl, Tiril Hasselknippe, Kasper Heiberg, Carl Magnus, Kristina Matousch, Rolf Nowotny, Eric H Olson, Nobu Ota, Lea Porsager, Jakob Simonson, Fredrik Værslev och Charlotte Walentin.

En del av dessa tillhör en yngre generation som håller på att ta sin plats i konstlivet, medan andra redan är etablerade eller rentav har avslutat sina konstnärskap. Några är inte längre i livet. Alla har en sak gemensamt. Trots att de verkat i det man kunde kalla Lunds konsthalls närområde har de aldrig tidigare – eller kanske bara vid något enstaka tillfälle – visats hos oss.

Utställningens urval har medvetet styrts mot rumsliga, skulpturala och objektorienterade uttryck. Den rumsligt orienterade konsten främjar föränderliga perspektiv. Betraktaren blir en rörlig aktör som aktivt skapar sina egna synvinklar. Formerna blir till i rummet; de omvandlas i takt med betraktarens rörelser.

I Inger Ekdahls måleri från femtiotalet ser vi hur modernismens bildrum sluts och verken istället framträder som objekt. I Kasper Heibergs och Eric H Olsons objekt från samma tid blir rumsligheten och tredimensionaliteten ännu mer uttalad. Deras verk är konstruerade för att se olika ut ur olika vinklar. Andra konstnärer i utställningen låter måleriet närma sig det arktektoniska eller skulpturala, bland dem Carl Magnus, Jakob Simonson och Fredrik Værslev.

De verkliga formerna kan också tydliggöras genom valet av material. Hos Tiril Hasselknippe, Rolf Nowotny, Nobu Ota och Charlotte Walentin blir sammanställningen av påtagliga material ett sätt att ge konsten en omedelbar kroppslighet. Fysisk varseblivning är också en förutsättning för Kristina Matouschs verk i utställningen. Hon ställer ut plåtar med inbrända ”minnen” av värme från spishällar.

Kah Bee Chow och Lea Porsager använder sig av rumsliga installationer för att visa olika former av förändrade tillstånd. Chow undersöker massmediernas inverkan och Porsager intresserar sig för alternativa medvetandetillstånd som hypnos eller trans. Konstnärsgruppen A Kassen tar reflexerna i glasade bilder som sin utgångspunkt i sitt verk. De former av visuellt brus som uppstår när en betraktare rör sig framför tvådimensionella konstverk blir en tillgång istället för en begränsning. 

Former i tillblivelse använder grupputställningen som tillvägagångssätt för att skapa möten mellan konsten, betraktarna och utställningsrummet. Snarare än att avporträttera regionens konstliv försöker utställningen skapa nya inbördes relationer mellan de konkreta verken i det konkreta rummet.Lunds konsthall, Mårtenstorget 3, 223 51 Lund. T. 046-355295 www.lundskonsthall.se